?lk bulu?malar oldukça heyecan verici ve streslidir. Bu günü daha rahat atlatabilmeniz için size baz? önerilerimiz olacak.

1# Arkada?lar?n?z? veya Ailenizi Bilgilendirin

Bu ilk madde güvenli?iniz aç?s?ndan önemli. Bulu?man?z?n saat, mekan gibi detaylar?n? aile bireylerinden biriyle veya bir arkada??n?zla payla?man?z bulu?ulacak ki?i daha önceden tan?mad???n?z biriyse sizin için yararl? olacakt?r.

2# Bulu?maya Zaman?nda Gidin

Dakiklik sizi kaliteli ve sayg?n gösterir. Bulu?ma yerine erken gitti?inizde soluklan?p haz?rlanmak size fayda sa?layacak, heyecan?n?z? azaltacakt?r. Fazla erken giderseniz kar??n?zdaki ki?iye bunu belirtmemekte yarar var. Kar?? taraf? bekletti?i için suçluyormu? gibi görünmek ho? olmayacakt?r. Hem de eminiz ki fazla hevesli gözükmek istemezsiniz.

3# Telefonunuzu Çantan?zdan Ç?karmay?n

Zaman zaman en yak?nlar?m?z bile biz sohbet etmeye çal???rken telefonla ilgilenip bizi ç?ld?rtabiliyorken bunu ilk bulu?mada ya?amak ve ya?atmak ister misiniz? Görü? aç?m?zda oldu?u sürece telefonumuzu kontrol ediyoruz. Tamamen al??kanl?k! Gün içinde fark?nda bile olmadan Instagram ak???n?z? yeniliyorsunuz, de?il mi? ??te bunu önlemek ad?na telefonumuzu çantam?zdan ç?karmamak en iyisi olacak.

4# Hafif ?çecekler Tüketin

Alkol tüketecekseniz makul bir miktar tercih etmelisiniz. Aksi takdirde sarho? olman?z, sohbet edip sizi tan?maya çal??an birine yard?mc? olmayacakt?r. Alkollü veya alkolsüz… Size mide sorunlar? ya?atmayacak içecekler tercih etmeye özen gösterin.

5# Diyalog Kurmaya Özen Gösterin

?lk bulu?malar iki taraf?n birbirini tan?maya çal??mas? aç?s?ndan çok önemli. Kendinizi anlat?rken a??r?ya kaçmamaya özen gösterin. Kar?? tarafa da sorular yönelterek uzun konu?malardan kaç?nabilirsiniz. Böylece sohbetin ak??? s?k?c?la?mayacak, dinamikli?ini yitirmeyecektir.

6# Argo Kelimelerden Kaç?n?n

Yak?n çevrenizle sohbetlerinizde, gündelik hayatta baz? durumlarda argo kelimeler kullan?yor olabilirsiniz. Ancak henüz sizi iyi tan?mayan birisi için argo tutum sergilemeniz itici görünebilir.

7# Olumlu Olun

Negatif dü?ünceleri zihninizden uzakla?t?r?n. Negatif dü?ündükçe pot k?rma olas?l???n?z artacak ve bunu istemezsiniz. En ne?eli ve en pozitif halinizle bulu?ma yerinde olun. Yeni bir insan tan?mak güzeldir, tad?n? ç?kar?n.

8# Özgüvenli Olun

Kendinize inan?n, özel biri oldu?unuzun bilincinde olun. Özgüvenli bir birey olman?n cazibesini kar??n?zdaki ki?iye hissettirin. Unutmay?n ki özgüven sahibi insanlar güzel bir enerji yayarlar ve bu ortamdaki gerginli?i giderir.

 

Total
0
Shares