Mat bir cilde sahipseniz ve bu sizi cans?z gösteriyorsa, daha sa?l?kl? bir görünüm için yüzünüze uygulaman?z gereken baz? ad?mlar var.

#1: Alkol Tüketimini Azalt?n

Alkol a??r? miktarda tüketildi?i takdirde vücutta susuzlu?a yol açmakta ve bu da ciltte kurulu?a sebep olmakta. Ayr?ca alkolün vücutta hücre yenilemeye yarayan A vitaminini azaltt??? da bilinen bilimsel gerçekler aras?nda. Sa?l?kl? bir cilt için alkol tüketimini minimuma indirmek en iyisi.

#2: Do?ru Yiyeceklerle Beslenin

Omega aç?s?ndan yüksek olan g?dalar? beslenme program?n?za ekleyin. Bunun için ba?l?ca öneriler somon olmak üzere her cins bal?k, ceviz, keten tohumu verilebilir.  Bu g?dalar cildinizi içerden besler; ya?lanmay? geciktirir ve cilde sa?l?kl? bir ???lt? verir. Antioksidan bak?m?ndan zengin olan f?nd?k, kabak çekirde?i gibi besinleri tüketin.

#3: Peeling Uygulay?n

Pul pul dökülen kuru ve ölü bir deri ne kadar u?ra??rsan?z u?ra??n nemli ve canl? görünmeyecektir. Bunun için peeling etkili ürünler kullan?n.

#4: C Vitamini Tüketin

Özellikle k?? aylar?nda hastal?klardan korunmak için tüketmeye özen gösterdi?imiz C vitamininin cildinize de dost oldu?unu biliyor muydunuz? Dilerseniz C vitamini etkili serumlarla da cildinize gereken deste?i sa?layabilirsiniz.

#5: Yüzünüzü Temiz Tutun

Sabah uyand?n?z, yüzünüzü y?kad?n?z. Okula, i?e, sinemaya… Gün içinde nerede bulunman?z gerekiyorsa oraya gittiniz. Günü tamamlay?p eve döndü?ünüzde ü?enmeyip be? dakikan?z? yüzünüzü y?kamaya ay?r?n. Bunun için makyaj yapm?? olman?z ?art de?il! Gün içinde maruz kald???n?z d?? etkenlerden ve kirli havadan cildinizi ar?nd?rman?z gerekiyor.

#6: Nemlendirin

Cilt tipinize göre seçece?iniz krem,losyon veya bak?m ya??n? cildinize uygulay?p onu yumu?at?n.

 

Art?k sa?l?kl?, ???l ???l parlayan bir ciltle dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz!

Total
0
Shares