Tommy Hilfiger, be? kez FIA Formula OneTM Dünya Pilotlar ?ampiyonu ve TOMMY HILFIGER erkek giyim küresel marka elçisi olan Lewis Hamilton’un, Berlin’de düzenlenen CREATE X UNITY birlikte kreasyon yaratma etkinli?i ile ?lkbahar 2019 TommyXLewis ortak koleksiyonunun lansman?n? gerçekle?tirdi. Mekan, konuklar?n koleksiyonu ki?iselle?tirmesine ve özelle?tirmesine olanak vermenin yan? s?ra dijital ve sesli-görsel teknolojiler kullanarak interaktif bir deneyim de ya?att?.

“Marka elçilerimizin i?birliklerimize ki?isel anlam katmas? her zaman çok özeldir” diyen Tommy Hilfiger ?öyle devam etti: “Lewis’in dünya çap?ndaki hayranlar?na benzersiz deneyimler sunma tutkusu ve yarat?c? ruhu, birlikte çal??t???m?z her koleksiyonda, kampanyada ve etkinlikte ortaya ç?k?yor.”

Berlin’deki Mitte semtinde daha önce tekno müzik kulübü olan Ewerk’te düzenlenen etkinlikte Lewis Hamilton, kreatif isimler, influencer’lar, bas?n mensuplar? ve hayranlar? ile birlikte koleksiyona ilham veren CREATE X UNITY ruhunu ve yarat?c? güçler i?birli?i yapt???nda her ?eyin mümkün oldu?u dü?üncesini ön plana ç?kard?. Binan?n sekiz kat yüksekli?indeki d?? cephesinde projeksiyonla gösterilen ?lkbahar 2019 TommyXLewis kampanya görselleri, filmleri ve tipografileri ikonik Postdam Platz’dan bile görülebildi.

Lewis Hamilton da ?unlar? söyledi: “THxLH CoLab etkinli?i, ?lkbahar 2019 TommyXLewis koleksiyonunun güçlendirici ruhu ile Berlin’in yarat?c? enerjisini benzersiz bir deneyimle bulu?turdu. Tommy ve ben bu sezon moda arac?l???yla güç birli?i yapmalar? için insanlara ilham vermek istedik. THxLH CoLab etkinli?inde hayranlar?m?zla tan??maktan ve ba?lant? kurmaktan, kendi CREATE X UNITY ilhamlar?n? buraya ta??malar?ndan büyük keyif ald?m.”

?lkbahar 2019 TommyXLewis kampanyas?ndan al?nan ilhamla konuklar?n mekanda yakalanan portreleri, ses ve görsel tasar?m kolektifi Pfadfinderei taraf?ndan bölünüp birle?tirilerek mekan?n büyük LED ekranlar?na dijital duvar resmi olarak yans?t?ld?. Konuklar, ak?am boyunca kentsel dans grubu Flying Steps’in performans? ve Berlin merkezli ba??ms?z müzisyen ve sanatç? kolektifi Live From Earth‘ün Ticklish, ACOID, MCR-T ve WOS gibi yeni ç?k?? yapan yeteneklerinin DJ setleriyle keyifli zaman geçirdiler.

Ayr?ca, mekan?n merkezinde konumlanan ve Pfadfinderei taraf?ndan yönetilen interaktif bir VJ stand?nda animasyonlu projeksiyonlar ve ???k enstalasyonlar? ile denemeler yapma f?rsat? da buldular. Lewis Hamilton’un kendi beslenme felsefesinden esinlenen etkinli?in catering hizmetini ise vegan beslenme konusundaki içgörülerini payla?t??? aç?k bir mutfaktan çal??an bitki bazl? beslenme uzman?, ?ef Liora Bels sa?lad?.

Konuklar, ak?am boyunca mekanda ?lkbahar 2019 TommyXLewis koleksiyonundan al??veri? yapabildiler ve görünümlerini ki?iselle?tirebildiler. Bu kapsamda sat?lan ikonik “LH” logolu özel tasar?m ye?il bir ti?örtten sa?lanan gelirin tamam?, muhtaç çocuklar? ve gençleri destekleyen Berlin merkezli yard?m kurulu?u Karuna Verein’a ba???land?. Koleksiyonun ruhundan esinlenen “CREATE X UNITY” sloganlar? ve logolar, ti?örtlerin üzerine elle boyand?. Stiller ayr?ca, her biri yenilikçi bir bask? algoritmas? taraf?ndan olu?turulan tamam?yla benzersiz bir renk kombinasyonuna sahip, ki?iselle?tirilmi? logo grafikleriyle bas?ld?. Konuklar, tasar?mlar?n?n mekandaki stilistler taraf?ndan dikildi?i kesim ve dikim laboratuvar?nda kendi benzersiz TommyXLewis stillerini yaratt?lar.

Tommy Hilfiger ile Lewis Hamilton’un ikinci ortak kreasyonu olan ?lkbahar 2019 TommyXLewis koleksiyonu, canl? pembe ve mor renkler, büyük ölçekli “CREATE X UNITY” yaz?lar?, Los Angeles’?n kendine özgü sokak stilinden ilham alan batik boyama degrade tonlarla klasik spor giyim tasar?mlar?na yeni yorumlar getiriyor. Sportif etkiler, marka miras?ndan parçalar ve oversize siluetler, ayr?ca organik pamuklu gibi sürdürülebilir unsurlar içeren TommyXLewis koleksiyonu, Lewis Hamilton’un modan?n gelece?ine bak??? ile Tommy Hilfiger’?n klasik Amerikan “cool” DNA’s?n? herkesin kendi stiline uygun stiller bulabilece?i k?yafetler, ayakkab?, aksesuar, iç giyim, mayo ve çoraplarda bulu?turuyor.

Markan?n dostlar? ve takipçileri sosyal medyadaki payla??mlara #TommyXLewis, #TommyHilfiger ve @TommyHilfiger etiketlerini al?nt?layarak kat?lmaya davet ediliyor.

K?M, NE G?YD?:

Lewis Hamilton: Tümü ?lkbahar 2019 TommyXLewis koleksiyonundan siyah ti?ört, siyah denim ceket ve beyaz, mavi ve mor renkli sneaker ayakkab?lar.

Jérôme Boateng: Tümü ?lkbahar 2019 TommyXLewis koleksiyonundan mavi ipek çift tarafl? bomber ceket, önünde “LH” logolu siyah ti?ört ve siyah chino pantolon.

Lena Gercke: Tümü ?lkbahar 2019 TommyXLewis koleksiyonundan oversize siyah ceket, siyah bandana, kare logolu beyaz ti?ört ve kabartma i?lemeli kapü?onlu sweatshirt.

Marcus Butler: Tommy Hilfiger X Vetements k?rm?z? kapü?onlu sweatshirt, Sonbahar 2018 erkek giyim koleksiyonundan siyah pantolon, Sonbahar 2018 TommyXLewis koleksiyonundan ba?c?kl? botlar.

Stefanie Giesinger: ?lkbahar 2019 TommyXLewis koleksiyonundan mavi kapü?onlu sweatshirt ve ?lkbahar 2019 kad?n giyim koleksiyonundan siyah deri tayt.

Ruby O. Fee: Sonbahar 2018 TommyXLewis koleksiyonundan özel tasar?m beyaz “LOYALTY” ti?ört, ?lkbahar 2019 TommyXLewis koleksiyonundan beyaz e?ofman pantolon ve sar? gömlek.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.