Victoria Beckham, Meghan Markle ve Prens Harry’nin May?s ay?ndaki dü?ününe kat?lan isimlerden biriydi. Ancak Meghan Markle’?n kraliyet üyesi olmadan önce, 2017’de verdi?i bir röportajda Beckham ile ilgili yapt??? aç?klama dikkat çekiyor.

O dönemde rol ald??? televizyon dizisi Suits’in moda anlay???n? etkiledi?ini belirten Markle, röportajda “Victoria Beckham’?n elbiselerini çok be?eniyorum ama onun tasar?mlar?na uygun, uzun bir siluete sahip de?ilim” aç?klamas?n? yapt?.

Markle cümlelerine ?öyle devam ediyor: “Dizideki stilim sayesinde hemen her ?eyin ask?da mükemmel göründü?ünü ancak bunun, üzerinizde de güzel görünece?i anlam?na gelmedi?ini ö?rendim.”

Sussex Dü?esi Meghan Markle’?n ilerleyen dönemde Victoria Beckham tasar?m? giyip giymeyece?i merak konusu.

Total
9
Shares