Meghan Markle ve Prens Harry resmen Kensington Saray?’ndan ayr?l?yor.

Kraliyet taraf?ndan payla??lan resmi bildiride, Meghan Markle ve Prens Harry’nin yeni y?lda Kensington Saray?’ndan ayr?laca?? do?ruland? ve Kate Middleton ile Prens William’?n da bir zamanlar oturdu?u Frogmore Cottage’a ta??nacaklar? aç?kland?.

Bu ayr?l???n ard?nda; ilk bebe?ini kuca??na almay? bekleyen Markle’?n ?ehirden daha uzak bir ya?am tercih etmesi yatt??? söyleniyor. Bu önemli karar?n arkas?nda ayn? zamanda, Meghan Markle ve Kate Middleton aras?ndaki gerginlik ve çiftin kral – kraliçenin gölgesinde bir ya?am sürmek istememeleri de yat?yor.

 

Çiftin ni?an davetinin de gerçekle?ti?i Frogmore Cottage, on yatak odal? yazl?k bir ev olup, ?ehirden de 20 mil uzakl?kta bulunmakta. Buras? Meghan Markle ve Prens Harry’nin yüksek derecede mahremiyet ya?ayacaklar? özel bir mülk.

Yak?n zamanda ?ngiltere’ye ta??nd??? konu?ulan Meghan Markle’?n annesi Doria’n?n da bu evde ya?ayaca?? tahmin ediliyor.

 

Total
0
Shares