2010 y?l?nda The Last Song filminin çekimleri s?ras?nda ba?layan a?klar? günümüze kadar gelen Miley Cyrus- Liam Hemsworth çifti evlendi!

Evlilik haberinin duyulmas?n?, çiftin yak?n arkada?lar? Conrad Jack Carr‘?n Instagram hikayeleri sa?lad?. Miley‘nin beyaz bir elbise Liam‘?n ise tak?m elbise içerisinde pasta keserken çekilen görüntüleri evlilik haberini adeta do?rular nitelikteydi.

Kendi evlerinde sadece yak?n çevrelerinin kat?l?m?yla evlenmeyi tercih eden çift e?lenceli bir geceye ev sahipli?i yapm?? gibi görünüyor.

Çiftten henüz bir payla??m veya aç?klama gelmedi.

Total
0
Shares