Temel olarak ihtiyac?n?z olan makyaj ürünleriyle tan???n! Sadece bu ürünleri kullanarak do?al, basit ve günlük makyaj?n?z? tamamlayabilirsiniz.

 

Piyasada çok fazla kozmetik ve makyaj ürünü mevcut, seçenekler bu kadar fazlayken minimalist ve makyaja yeni ba?layan ki?iler için al??veri? fikri kula?a biraz korkutucu geliyor olabilir. ??te tam burada bu yaz? yard?m?n?za ko?acak.

I??lt?l? ve do?al bir makyaj görünümüne ula?mak için kontur ve ayd?nlat?c? paletlerine ihtiyac?n?z yok, birkaç anahtar ürüne sahip olman?z yeterli olacakt?r.

1- FONDÖTEN

 

Lise boyunca fondöten cildimizin dü?man? olmu? olabilir ama asl?nda do?ru formülü ve cildimize uyan fondöteni buldu?umuz an bu ürün en iyi arkada?lar?m?zdan birine dönü?ecektir. Kuru ve parça parça durmadan yeterli kapat?c?l??? veren fondöten ile makyaj?n?z?n ilk ad?m?n? tamamlayabilirsiniz.
2- MAKYAJ SÜNGER?

Youtube’da bu süngeri görmekten ne kadar s?k?ld???n?z? biliyoruz ama ten makyaj?n?z? yaparken Beautyblender’?n yaratt??? fark? göz ard? edemeyiz. Krem formüllü ürünleri -fondöten, concealer, krem all?k- cildinize hem e?it hem de kusursuz bir ?ekilde yayacakt?r.

3- CONCEALER

??in do?rusu birçok concealer beklentilerimizin alt?nda kal?yor, ya göz alt? çizgilerine doluyor ya pul pul olup dökülüyor ya da morluklar?m?z? griye döndürüp göz alt?n? canland?rmaktansa daha da karart?yor.

Pro Longwear Concealer bir concealer’dan beklediklerinizi kar??layacakt?r; sivilce ya da cildinizdeki kabar?kl?klar? parça parça dökülmeden kapatabilir veya göz alt?n?z? ayd?nlatabilirsiniz. Nemli Beautyblender ile veya parmaklar?n?zla hafifçe vurarak uygulayabilirsiniz.

4- PUDRA

Minimalist bir makyaj için pudra ekstra bir ad?m olabilir fakat cildiniz ya?l? ise bi ad?m ekstra de?il atlamaman?z gereken bir ad?md?r. Yoksa gün içinde makyaj?n?z cildinizin ya?lanmas? nedeniyle akacakt?r. S?k tüylü, yumu?ak bir pudra f?rças? yard?m?yla fondöteninizi ve concealer’?n?z? uygulad?ktan sonra T bölgenize hafifçe uygulayaca??n?z pudra makyaj?n?z? gün içinde sabit tutmaya yard?mc? olacakt?r.

5- BRONZER

 

Bronzer uygulamaktan korkmay?n çünkü makyaj?n?zda gerçekten fark yaratacakt?r. Bronzer’?n?z yüzünüzden iki ton koyu olmal?d?r. Fondöten ve concealer’?n?z? uygulad?ktan sonra yüzünüz biraz tek boyutlu gözükebilir.

Yüzünüzü boyutland?rmak için aç?l? ve s?k tüylü bir f?rça yard?m?yla bronzer uygulayabilirsiniz. Bronzer’? yüzünüz yan taraflar?na üç çiziyormu? gibi uygulamal?s?n?z; ?akaklardan ba?lay?p elmac?k kemiklerinizin alt?na, oradan da çene kemi?inize inmelisiniz. Bu ?ekilde yüzünüze boyut kazand?rabilirsiniz.

6- ALLIK

E?er all?k konusunda acemi iseniz ve porselen bir bebek gibi görünmekten korkuyorsan?z, pigmenti dü?ük, pudra formundaki all?klarla ba?lamal?s?n?z. Böylece rengini kat kat uygulayarak art?rma seçene?ine de sahip olacaks?n?z.

Yumu?ak bir f?rça yard?m?yla elmac?k kemiklerinize nazikçe uygulay?n ve da??t?n, böylece sa?l?kl? ve canl? bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Total
5
Shares

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.