Moda tasar?m dünyas?n?n usta isimleriyle 30. ya? özel say?m?z için bir araya geldik. Y?llar?n? bu sektörde geçirmi?, heyecan?n? ilk günkü gibi ya?ayan ve modan?n de?i?imine an be an tan?k olmu? isimlerden At?l Kuto?lu, kendi hikayesini bizlerle payla?t?.

 

Modaya dair ilk an?lar?n?zda neler var?

Çocuklu?umdaki ??k kom?ular?m?z. Annemin arkada?lar?; Esin Ege, Sündüs Köksal, Semra Süter, Nuran K?z?l ve onlar?n Uluda?’daki ??kl?klar? ilk akl?ma gelenler.

Mesle?iniz boyunca en unutamad???n?z an?n?z nedir?

Naomi’nin New York Moda Haftas?’nda ilk defileme ç?k???. New York Exsa Showroom’a prova için dokuz ki?ilik bodyguard ve arkada? ekibiyle gelmi?ti. O gün defilemdeki ?irinli?i, cana yak?nl??? harikayd?. Sonra üç kez daha birlikte çal??t?k.

Moda sizin için ne anlam ifade ediyor?

Moda benim için bir tutku. Gerçekten tüm dünyada, Türkiye’de dinamik, estetik ve önemli bir sanat dal?. Endüstrinin bulu?tu?u yer.

Tasar?m hayat?n?za ilk ba?lad???n?zdan bu yana moda dünyas?nda ne gibi de?i?imler oldu?

Eskiden tüm koleksiyonlar ve defileler kopyalanmas?n diye bir s?r gibi saklan?rd?. Tasar?mc?lar koleksiyonlar? kopyaland? diye birbirlerini mahkemeye verirdi. ?imdi her ?ey an?nda internette. Moda haftalar? ve defileler an?nda herkes taraf?ndan izlenebiliyor. Bu ya müthi? özgüvenden, ya rekabetten, ya da mecburiyetten kaynaklan?yor. Bir de moda, ?imdi çok liberal. Trendler eskisi gibi s?n?rlay?c? de?il. Bugünkü modada ne ararsan bulunuyor ve her ?eye izin var.

Marie Claire için bir parça tasarlayacak olsan?z, bu nas?l bir tasar?m olurdu?

Keskin, sert ama seksi bir tasar?m yapard?m. Marie Claire benim için güçlü bir kad?n? temsil ediyor.

Bu y?l 30. ya??m?z? kutluyoruz. ‘30’ sizin için ne anlam ifade ediyor?

Uluslararas? bir dergi için güzel bir yol, güzel bir ya?. Hem genç hem olgun. 30, herkes için en güzel ya?.

Son olarak sizden bir do?um günü mesaj? alabilir miyiz?

Marie Claire benim ilk tan??t???m dergilerden. Onun için yeri bende çok derin ve önemli. Daha nice güzel senelere ve ya?lara. Bize trendleri aktarmaya; insanlara güzellikler ve de?erli bilgiler sunmaya devam edin! Happy Birthday!

 

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.