Nicole Kidman Critics' Choice Ödüllerinde her zamanki asaletiyle kendisine hayran b?rakt?. Zarif elbisesinin yan? s?ra makyaj? da göz al?c?yd?. Peki bu kusursuz makyaj?n s?rr? nedir?

Makyaj artisti Kate Synnott'un eseri olan bu görünümün öne ç?kan detay? kesinlikle kirpikler! Synnott, Nicole Kidman’?n görünümüne Brigitte Bardot havas? eklemek istedi?ini ve bu yüzden fazladan kirpikler ile dramatik bak??lar yaratt?klar?n? söylüyor.

Makyaj artisti, bunun için KISS’in Lash Couture kirpiklerini kullanmay? tercih etmi?. Üstelik Kidman’?n bu görünümü sadece 6 dolara mal olmu?!

“Hem 60'lar etkili hem de modern bir görünüm yaratmak için küçük ve orta boyda kirpikler kulland?m. Makyajda kirpik kullan?rken her zaman bo?luklar? k?sa olanlarla doldururum ve sonra ekstra etkileyici bak??lar için üzerlerine ekleme yapar?m” diyor makyaj artisti.