O?lak burcunun özelliklerini, Hint Astrolojisi’nden yola ç?karak Astrolog ?ebnem Ek?ib detayl?ca kaleme ald?. Keyifli okumalar.

MAKARA

O?lak burcu, Hint astrolojisinde “Timsah” ile sembolize edilir. Ki?i geçmi? hayat?nda zor seçimlerden geçmi?, birçok bedel ödemi? ve bu hayat?nda seçimleri bir anlamda düzenlemeye organize etmeye gelmi?tir. Timsah, suda ya?ayan ama gerekti?inde karaya da ç?kabilen bir hayvand?r. Timsah ile temsil edilen O?lak ise, materyal dünya (kara) ile su (evrensel enerji-ruhsal boyut) aras?nda gidip gelebilir. Sert görüntüsü, onu zorluklara kar?? gard?n? alan bir yap?da tutarken, kolay y?k?lmaz. Öncü nitelikler, liderlik vas?flar?n? desteklerken, O?lak para ve güç ile ruhsal aç?l?mlar? dengelemek, karada fazla kalmayarak (maddi hayata çok fazla dalmayarak), ar?nmak ve idrak etmek için, geçmi? hayatlar?nda birçok kez deneyimledi?i ruhsal bilgilerini de kullanmal?d?r. Hedefine giderken, h?rsl? ve sonuç odakl?d?r. Kararl? ve öncü etkileri ile zor kararlar? alabilen, ölçüp tartan ve kolay güvenmeyen mesafeli duru?u vard?r. Hint astrolojisine göre zor burçlardan biridir. Öncelikle cinsel gücünün yüksek oldu?una inan?l?r. Dünyevi alanda h?rsl? ve ac?mas?z olabilir. Topluma fazla kar??madan yaln?z bir duru?u olabilir, sevecen, yumu?ak ve ?efkatli olmaktan uzakt?r (Sembolü Timsah gibi). Ama yapt???n? iyi yapan, çal??kan ve etik olmak özünde vard?r. Di?er yandan ki?i kendi ruhsal yeteneklerini geç ke?fedebilir veya hiç fark?na varmayabilir. Dünyevi taraf? a??r basan O?lak burcu, ruhsal düzeyde karmas?n? temizlemek ve de?erlerinden ayr?lmadan bunu yapmak durumunda olan burçlardan biridir. O?lak burcunun geçmi? hayat?ndan getirdi?i karmas? ile bu hayat?nda yüzle?ece?ine inan?l?r. Zor seçimleri olabilir. Dayan?kl?d?r.

***?ebnem Ek?ib / Vedik Astroloji – Kaderin ?ifrelerini Çözme Sanat? Kitab?ndan al?nt?d?r…Ayr?nt?lar? Vedik Astroloji kitab?nda bulabilirsiniz.

Astrolog ?ebnem Ek?ib

©?ebnem Ek?ib

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.