Romantik Tatilin Adresi: Golden Key Bördübet

Ad?n? ‘Ku? Yata??’ anlam?na gelen ?ngilizce ‘Birds’ Bed’ kelimelerinden alan, Datça Yar?madas?’n?n Gökova Körfezi’ni kucaklad??? do?a harikas? Bördübet Koyu, bu ismi sava? y?llar?nda burada konaklayan ?ngiliz askerlerine borçlu. Bu koyda konaklayan ve bölgenin say?s?z ku? çe?idine ve bunlara ev sahipli?i yapan muhte?em do?a örtüsüne hayran kalan ?ngilizler buraya Birds’ Bed’ ad?n? verirler ve bu da zamanla yerel halk?n dilinde Bördübet’e dönü?mü?.

Do?a ?çinde Konfor

Bugün, e?i benzeri bulunmayan bu do?a ve ku? cennetinin içinde yer alan Golden Key Bördübet her biri farkl? özelliklere sahip 43 odas?, huzur dolu ortam?, leziz ve sa?l?k dolu yemekleriyle konuklar?n? a??rl?yor. Denize ve bamba?ka bir keyif diyar? olan Ada 360’a, nehir k?y?s?nda konumlanm?? otelden nehir veya kara yoluyla kolayl?kla ula?abilirsiniz. Çam a?açlar? aras?nda ilerlerken ku? seslerinin e?lik etti?i k?sa nehir veya kara yolculu?unun sonunda sizi Gökova Koyu’nun tamam?na hâkim, otele ait özel bir özel bir yar?mada olan “Ada 360” bekliyor. Plaj, a’la carte restoran ve büyüleyici Gökova manzaras?yla “Ada 360” leziz seçenekler, zengin kav?ndan ?araplar ve tabii ki s?cak sohbetlerle konuklar?na unutulmaz anlar sunuyor.

Yaz?n Tad?n? Ç?kar?n!

Rüzgar sörfü ,Stand- Up Paddling, Sea Kayaking gibi pekçok su sporlar? imkan? sunan otelde isterseniz hiçbir ?ey yapmayarak bir hama?a uzan?p ku? sesleri aras?nda kitab?n?z? okuyabilir, leziz ve serinletici kokteylinizi yudumlayabilirsiniz. Otelin en önemli özelliklerinden biri isekonuklar?na sundu?u bu huzur dolu, sessiz ortam.

Do?as? ve konuk a??rlama felsefesi hiçbir zaman de?i?meyen Golden Key Bördübet’te 2018 Yaz?nda baz? yenilikler de var. Bunlar?n ba??nda “ hayvan dostu odalar” geliyor. Bu sene yeni yap?lan bu odalar sayesinde, evcil hayvan? ile tatil yapmak isteyen misafirlerini de a??rl?yor Golden Key Bördübet. Hem evcil hayvanlar?n hem de di?er misafirlerin konforu dü?ünülerek özel bir alanda konumlanan bu odalardan otelde 2 adet bulunuyor.

Ayr?ca, önceleri özel programlar dâhilinde verilen yoga seanslar? sezon boyunca haftada 2 kez rutin olarak veriliyor. Buna ek olarak haftada 1 kez barbekü gecelerinde canl? müzikle konuklar?na keyifli anlar sunuyor.

Golden Key Hisarönü’nde Ailenizle Unutulmaz Bir Tatil

Okaliptüs a?açlar? ve çiçeklerle çevrelenmi? ya?am alan?, benzersiz k?rm?z? kumlu plaj?, mavinin her renge dönü?tü?ü Marmaris’in e?siz denizi, da?lar ve Hisarönü’nün ya?am sevinciyle dolu havas?yla Golden Key Hisarönü sizi bekliyor.

 

Alt?n Kumu Hissedin…

Ailelerin huzur ve keyif dolu bir tatil geçirmek tercih etti?i Golden Key Hisarönü, ta? ev mimarisinden esinlenerek tasarlanm??, do?a ile uyumlu 30 süitiyle Marmaris’in yan? ba??nda, do?a ile iç içe bir ya?am sunuyor. Çocuklu aileler için her detay?n dü?ünüldü?ü otelde, çocuklar?n?zla birlikte e?lenceli saatler geçirirken, kendinize ay?raca??n?z özel zamanlar? ise huzur içinde de?erlendirebilirsiniz.

 

Sa?l?kl? Lezzetler

Golden Key Hisarönü’nün en önemli özelliklerinden bir di?eri konuklar?na sundu?u do?al ve sa?l?kl? lezzetleri. Bölgedeki yeti?tiricilerden gelen taptaze domatesler, biberler, salatal?klar, ev yap?m? reçeller, köy yumurtalar?ndan haz?rlanan omletler ve f?r?ndan yeni ç?kan taptaze ekmekler ile aç?k büfe kahvalt?s? ile güne sa?l?k dolu bir ba?lang?ç yapabilir, deniz kenar?ndaki À la carte restoran?nda Akdeniz ve Türk mutfa??n?n en özel lezzetlerini tadabilirsiniz. Ayr?ca, havuz ba??nda f?r?ndan yeni ç?km?? kekler, börekler, po?açalar ve kurabiyeler e?li?inde 5 çaylar?na da davetlisiniz.

 

 

Zümrüt Ye?ile Bak

Golden Key Hisarönü’nde tatilinizi geçirirken yapabilece?iniz o kadar çok ?ey var ki…?sterseniz bölgenin tarihi ve do?al güzelliklerini ke?fe ç?kabilir, isterseniz bir da? bisikleti ile do?a gezintisi yapabilir, isterseniz de bir Jeep Safari ile maceraya at?labilirsiniz. Ayr?ca, Golden Key Hisarönü dünyan?n en güzel koylar? ve denizine ula??m sa?l?yor. Gulet ve yat kiralama imkân?n?n yan? s?ra günübirlik turlar ile bölgenin muhte?em koylar?nda ke?if gezilerine ç?kabilirsiniz.

Golden Key Bördübet 

Bördübet Mevkii Marmaris – Mu?la

T +90 252 436 92 30

www.bordubet.com.tr

Golden Key Hisarönü

Kerdime Mevkii  Marmaris – Mu?la

T +90 252 466 63 84

www.hisarönü.com.tr

 

Total
0
Shares