Persol üstün performans?n?n ve zamans?z stilinin yan? s?ra otantik bir varolu? biçimi, gündelik ânlar?n fevkalade bir niteli?e bürünebilmesidir. Güzellik bir ya?am tarz?d?r ve her dakika, sizin doya doya ya?aman?z için vard?r.

Giuseppe Ratti’nin ilk Persol gözlü?ünü tasarlad??? 1917 y?l?ndan bu yana marka, ?talyan tasar?m? ve kalitesiyle birlikte an?l?r oldu, i?levselli?i ve esteti?i s?ra d??? biçimde bir araya getirerek gönülleri fethetti.

Persol kelimesi ?talyancada “güne? için” anlam?na gelir ve gözlü?ün as?l tasarlanma amac?n? belirtir. 2019 kampanyas?nda sürekli göze çarpan güne?, hayata kar?? bir duru?un da simgesi niteli?indedir.

?talyanlar?n hayata kar?? geleneksel duru?unu ça?da? bir tav?rla yeniden yorumlayan Persol, basit zevklerin ola?anüstü stil sahibi bir ?ekilde nas?l ya?anabildi?ini sergileyen be? senaryo sunuyor. Ustal?kla haz?rlanm?? bir kahveyi yudumlarken hissedilen “i?te bu” hissi; arkada?larla aç?k havada uzun uzun tad?na var?lan bir ö?le yeme?i; yolculuk yaparken insan?n “tüm varl???n?” birebir hissetti?i o ân; uzun, durgun ö?leden sonra saatleri; tüm enerjinizi tüketen, e?lence dolu bir gece.

Güne?e kar?? yenilikçi bir koruma: Evet.

Optik performans: Kesinlikle.

Zaman? hiç geçmeyen bir stil: Her daim.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.