Alt Başlıklara Hızlı Erişin

A?ure zaman? geldi, çatt?.

A?ure için haz?rl?klara ba?layanlara bizim de bir tarif önerimiz olacak.

Hicri takvime göre Muharrem ay?n?n onuncu günü yap?lan tatl? olan A?ure,  ?slami inanca göre ise Muharrem ay?n?n onuncu günü Hz. Nuh, Büyük Tufan'dan sonra karaya ayak bast???nda elinde kalan son malzemelerle bu tatl?y? yani A?ure' yi yapm??t?r.

Geleneksel lezzete alternatif olarak, bu sene daha farkl? bir tarif denemek isteyenler için Sedef ?ybar'?n Pikan Cevizli A?ure tarifini önerece?iz.

A?ure Nas?l Yap?l?r? +

Malzemeler:

500gr.bu?day
2,5lt su
350gr. toz ?eker

?ç malzemeleri için:

200gr. ay?klanm?? ve ha?lanm?? nohut
200gr. ha?lanm?? fasulye
100 gr. sar? üzüm
8 adet kuru kay?s? (minik do?ranm??)
100gr. dolma f?st???
1 çay barda?? süt
2 çorba ka???? gül suyu

Üzerini süslemek için:

?amf?st?k tozu
100gr. pikan cevizi
100gr. turna yemi?i (cranberry)
Ku?üzümü
Dolma f?st???

Yap?l???:

Bu?daylar? bir gece önceden ?slat?n. Çok iyi ha?land???ndan emin olduktan sonra, di?er iç malzemeleri ve ?ekeri ilave edin.

Tüm bu kar???m? yo?un bir k?vam al?ncaya kadar 30 dakika daha kaynat?n. Daha sonra gül suyu ve süt ekleyerek ate?ten al?n. Kesinlikle ni?asta veya un gibi yo?unla?t?r?c? kullanmay?n.

A?ureyi servis kaplar?na s?cakken kepçe yard?m?yla payla?t?rarak so?umaya b?rak?n.

So?uyan A?ure kaplar?n?n üzerini ?amf?st?k tozu, pikan cevizi, 100gr. turna yemi?i (cranberry), ku?üzümü ve dolma f?st??? ile süsleyin.

NOT: A?urenizi kaynarken içine ceviz ve incir ilave etmeyin. Rengini karart?yor. ?ste?e ba?l? olarak servis etmeden önce üzerine tarç?n serpi?tirebilirsiniz.