Big Little Lies’?n sevilen oyuncular?ndan Reese Witherspoon, yap?lan bir röportajda daha önce hiç retinol içeren ürün kullanmad???n?; ancak bir y?ld?r Elizabeth Arden Retinol Ceramide Kapsül kulland???n? ve cilt tonunu gerçekten iyile?tirdi?ini söylüyor.

43 ya??ndaki oyuncu cilt temizli?i için Cetaphil ile yüzünü y?k?yor ve seyahatlerinde de ürünü yan?ndan ay?rm?yor.

Kirpik k?v?r?c? onun için önemli bir güzellik ürünü. Favorisi ise Revlon.

Ünlü oyuncu çantas?nda her daim ruj bulundu?unu belirtiyor ve ekliyor “Favorim Elizabeth Arden‘?n “Red Door Red” ruju. Mat rujlardan ho?lanm?yorum. Uzun süre dayanan rujlar? severim.”

Witherspoon’a güzellik ile ilgili bir pi?manl??? olup olmad??? soruldu?unda yan?t? ?öyle oluyor: “90’l? y?llarda rujumdan daha koyu kahverengi dudak kalemi uyguluyordum. Asl?nda bu tuhaf görünüyordu. Ayr?ca bir dönem ka?lar?m çok inceydi. Neyse ki daha sonra gürle?tiler.”

Reese Witherspoon saç konusunda ise kahküllerle tam anlam?yla bir sev-nefret et ili?kisi içerisinde oldu?unu dile getiriyor. Kahkülleri sevdi?ini ancak kestirdikten sonra da bir an önce uzamalar? için çaba harcad???n? söylüyor. Onu çok iyi anl?yoruz, öyle de?il mi?

Total
0
Shares