Ruby Rose ‘Batwoman’ hakk?nda yap?lan ele?tiriler yüzünden Twitter hesab?n? kapatt?.
Ruby Rose, ‘Batwoman’ rolü hakk?nda yap?lan ele?tirilere daha fazla dayanamay?p Twitter hesab?n? kapatmak zorunda kald?.
Geçti?imiz hafta Batwoman dizisinin ba?rolünü canland?rmaya ba?layan Ruby Rose, ele?tiriler yüzünden Twitter hesab?n? kapatt?.

Ruby Rose, bir e?cinsel LGBTQ aktivisti olarak, Batwoman’?n ba?rolüne gelerek televizyon tarihinde bir ilke imza atm??t?. Rose, bu rolüyle, bir süperkahraman dizisinde ba?role getirilen ilk e?cinsel olarak tarihe geçmi?ti. Ancak hafta sonu kat?ld??? televizyon program?nda gözya?lar?n? tutamayan ünlü oyuncu, sosyal medyada da ele?tirilerin hedefi olmaktan kurtulamad?.Beyazperde’nin haberine göre Ruby Rose’un role getirilmesinin ard?ndan ba?layan ele?tiriler ço?unlukla din meselesi üzerinden ilerliyor. Yahudi bir karakter olan Kate Kane rolüne Yahudi olmayan bir oyuncunun getirilmesi tepki çekerken kimilerine göre ise Rose, bu rolü üstlenebilecek kadar yetenekli bir oyuncu de?il. Ç?? gibi büyüyen tart??malar?n ard?ndan Ruby Rose hiçbir aç?klama yapmadan Twitter hesab?n? kapatt?.

Batwoman dizisi 2019 içerisinde prömiyer yapmaya haz?rlan?yor. Batwoman karakterinin öncelikle, bu y?l sonunda gerçekle?ecek DC karakterleri bulu?mas?nda yer almas? bekleniyor.

 

Total
0
Shares