Hayat?n?zda bir defa dahi olsa yoga yapt?ysan?z yoga sonras? içsel dinginli?inizin cildinize nas?l ???lt? olarak yans?d???n? deneyimlemi?siniz demektir. Bu görünümü yoga yapmadan da edinmek isteyenleri ilgilendirecek yepyeni bir makyaj tekni?i ortaya ç?km?? durumda: Yoga cildi.

Yoga cildi makyaj? do?al ve canl? bir görünümü vadediyor. Üstelik uygulamas? kolay ve h?zl?.

??te bu makyaj? uygulamak için ipuçlar?:

Bu görünümü olu?turmak için öncelikle normal cilt bak?m ürünlerinizi uygulaman?z gerekiyor. Daha sonra makyaj uygulamas?na geçmeden önce ürünleri emmesi için cildinize be? dakikal?k bir zaman tan?y?n. Ard?ndan makyaja baz?n?z? sürerek ba?lay?n. Daha sonra bir damla likit ayd?nlat?c?, bir damla yüz ya?? ve diledi?iniz miktarda fondöteni kar??t?r?n. Kuru bir cilde sahipseniz bu kar???ma bir miktar nemlendirici de ekleyebilirsiniz.

Kar???m? parmaklar?n?zla ve ellerinizle cildinize masaj yaparak yedirin. Ellerinizle do?al bir ?ekilde yüzünüze uygulad???n?z bu bas?nç yoga sonras? hafif k?rm?z? ve canl? görünümü yakalaman?z? sa?layacak. Gözaltlar?n?zda koyu halkalar varsa bu alanlara kapat?c? uygulayabilirsiniz. Herhangi bir pudra kullanmamaya çal???n, böylece nemli ve par?lt?l? görünümü muhafaza edebilirsiniz.