Oje ç?kartmak ço?umuzun en sevmedi?i i?lerden biri olabilir. Sonuçta asetonlu pamukla ne kadar ovalasak da t?rnak yüzeyinde ç?kmayan baz? sar? lekelerle ya da t?rnak üstünde dalgalanmalarla kar?? kar??ya kalabiliyoruz.

Oje sürmeyi b?rakmak yapacaklar?m?z listesinde olmad??? için sararm?? t?rnaklar? hayata döndürmek için yapabileceklerimizi ara?t?rd?m ve en etkili olan bu üç ad?ml? yöntemi ke?fettim. ?imdi sararm?? t?rnaklar?n?z? hayata döndürüp ojenizle olan ili?kinizi daha da güçlendirecek olan bu üç ad?ml? tedavi yöntemine geçelim.

 

Ne oldu?unu anlamaya çal???n!

Kendi tedavi yönteminize geçmeden önce t?rnaklar?n?z?n neden sarard???n? anlamaya çal???n çünkü dermatologlara göre oje sürmek t?rnaklar?n sararmas?n?n en ba? sebeplerinden biri olmayabilir.

E?er sürekli olarak sar? lekeli t?rnaklarla mücadele içindeyseniz bir doktor ziyaret etmekte fayda var. Kal?nla?m??, k?vr?lm?? ve sararm?? t?rnaklar az görülen Sar? T?rnak Sendromunun bir göstergesi olabilir. Ama e?er t?rnak yap?n?z pek de?i?mediyse endi?e etmeye gerek yok, sar? lekelerinizin sorumlusu ojenizden ba?kas? de?ildir.

 

Sar? Lekeleri Önlemenin Yolu

T?rnaklarda sararma, s?k oje sürmenin kaç?n?lmaz bir sonucudur. Fakat sararmay? daha olu?madan önce önlemenin çok kolay bir yolu var; ojenizi sürmeden önce alt?na base coat uygulamak! Base coat oje, ojeniz ve t?rna??n?z aras?nda bir bariyer olu?turaca?? için sararmay? önleyecektir. Bunu ço?u ki?i biliyor olsa da hangimiz her oje sürdü?ümüzde base coat kullan?yoruz ki? Bu andan sonra bu ad?m? atlamamam?z gerekiyor.

 

 

Ayr?ca ojenizin rengi ne kadar koyuysa sararma yapma ihtimali o kadar yüksektir. K?saca siyah, bordo ve mor ojeleri s?kl?kla kullan?yorsan?z base coat ad?m?n? atlamaman?z çok önemlidir.

 

Zarar Gören T?rnaklar?n?z? Tedavi Etmenin En K?sa Yolu

E?er base coat ad?m?n? çoktan atlad?ysan?z ve t?rnak lekeleri ile kar?? kar??yaysan?z bir scruba ihtiyac?n?z var. Lekeleriniz çok ciddi durumda de?ilse nemli bir di? f?rças? yard?m?yla t?rnaklar?n?z? beyazlat?c? di? macunuyla birkaç dakika f?rçalay?p durulay?n. E?er bu yöntem i?e yaramazsa lekelerin rengini açmak için daha güçlü yollara ba?vurmak gerekiyor.

 

1) 3-4 yemek ka???? oksijenli suyu bir kap s?cak su ile iyice kar??t?r?n.

2) Rahat edece?iniz koltu?unuza oturun ve t?rnaklar?n?z? 2 dakika boyunca oksijenli suyun içinde bekletin.

3) Temiz ve yumu?ak k?ll? bir di? f?rças? yard?m?yla t?rnak yüzeyinizi f?rçalay?n ve bu sürede f?rçan?z? ara ara oksijenli suyun içine bat?r?n.

4) Ellerinizi durulay?n. Ellerinize nemlendirici uygulay?n ve bitti! T?rnaklar?n?z eskisinden daha temiz durumda olmal?. En etkili sonuca ula?mak için bu ad?mlar? haftada 2-3 kere tekrarlay?n ve lekesiz t?rnaklar?n?za favori ojenizi sürmeye devam edebilirsiniz!

Total
0
Shares

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.