Seks hayat?n?z partnerinizle aran?zdaki gizli dengeyi sa?layan en önemli etmenlerden biri. Ne kadar önemliyse bunun hakk?nda konu?mas? da o kadar zor.

Seks hayat?n?zdan mutlu olmad???n?z? sevdi?iniz bir insana söylemek ili?kinin verdi?i önemli bir s?nav gibi. ?öyle bir durum da var; bu gidi?at k?sa zamanda çözülmedi?inde büyük sonuçlar da do?urabilir. Zaten bu tip problemlerin birço?u partnerler aras?ndaki ileti?imsizlikten kaynaklan?yor.

En do?ru yol, sorunlar ç?kmaza girmeden önce konu?mak. Peki, bu konu?may? nas?l yapmal?? Psikoterapist Vicki Stark, Psychology Today’deki yaz?s?nda bu konu?man?n partneri sinirlendirip üzme ihtimalinin yüksek oldu?unu söylüyor. Bu nedenle konu?mada üstlendi?iniz sorumluluk oldukça önemli.

Suçlamadan uzak, dürüstçe bu konu hakk?nda konu?mak gerekiyor. Sonuçta arada sayg? ya da duygu problemi söz konusu bile de?ilken, sorunun ne oldu?unu taraf tutarak de?il, ayn? tak?mdaym??s?n?z gibi anlatmal?s?n?z.

Mevcut sorun partnerinizin stresli i? hayat? ya da benzeri etkenler oldu?u kadar, sizden kaynaklan?yor da olabilir. Bu ayn? zamanda seks hayat?n?zda istedi?iniz de?i?im için de geçerli. Daha sert ya da yumu?ak bir seks istiyorsan?z, tüm arzular?n?zla birlikte partnerinizi bilgilendirmeli, ayn? ?ekilde onun da arzular?n? dinlemelisiniz.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.