Yazla vedala??p, Sonbahar-K?? sezonuyla selamla?maya ad?m ad?m ilerlerken, içimizdeki yaz a?k?n? körükleyen ve yaza damgas?n? vuran parçay? da anmadan geçmek olmaz.

Endonezya’ya ba?l? egzotik bir ada olan Bali’de tüm dünyan?n da merak etti?i Bali mistik ve geleneksel modas?n? Türkiye’de bizlerle bulu?turan The Bali Fashion, bohem tarzdaki çantalar?yla tüm yaz radar?m?zdayd?.

Herkese hitap edebilecek yeni bir moda ak?m?n? ba?latan markan?n, her bir ürünü tamamen el yap?m? oldu?u için de sezonunun y?ld?zlar?na aras?nda uzun süre kald???n? söyleyebiliriz.

El yap?m? ve yüksek kalitedeki bu rattan çantalar? havalar so?uyana kadar kullanmaya devam etmek isteyenlere de etkileyici önerilerimiz var.

Y?ld?z veya ah?ap desenli rattan çantalar bizim favorilerimizden.

Ç?tç?t kapakl?lar ise kullan?m kolayl??? aç?s?ndan en çok tercih edilenlerden.

 

Total
0
Shares