Dondurma sevenleri bamba?ka bir dondurma deneyimiyle tan??t?ran Soft Republick, Kanyon Al??veri? Merkezi’nin ard?ndan ikinci ma?azas?n? 7 Temmuz’da Ba?dat Caddesi’ne açt?. Aç?l??a kat?lanlar Soft Republick’in birbirinden lezzetli dondurmalar?n? 20’den fazla topping çe?idi ve sos aras?ndan istedikleriyle süsleyerek kendi stillerini yans?tt?lar.

Türkiye’de sanat? ve yarat?c?l??? destekleyen yeni dondurma markas? Soft Republick, Kanyon Al??veri? Merkezi’nin ard?ndan ikinci ma?azas?n? da ?stanbul Ba?dat Caddesi’nde açt?. Soft Republick’in Ba?dat Caddesi’ndeki ma?azas?n?n aç?l??? dondurma severlerin yo?un ilgisiyle kar??land?. Birbirinden renkli etkinliklerin yer ald??? aç?l??ta, özel olarak üretilen black ice cream (siyah dondurma) ve black cone (siyah külah) büyük ilgi gördü. Aç?l??a kat?lan dondurma severler Soft Republick’in 20’den fazla topping çe?idiyle ve sosuyla kendi dondurma reçetelerini olu?turdu.

Hayat?n her alan?nda s?ra d??? olmay? seven, yeniliklere aç?k, yarat?c? ruhlara hitap eden Soft Republick, lezzetiyle oldu?u kadar renkli dünyas?yla fark yarat?yor. Soft dog sandviç ve waffle nachos formundaki dondurmalar?yla ?a??rtan Soft Republick’te isteyenler dondurmalar?n? affogato ?eklinde de deneyebiliyor. Soft Republick’in iç tasar?m? ise ünlü graffiti sanatç?s? Cins’in çal??malar?ndan olu?uyor.

Total
0
Shares