Çantan?zda rahatça ta??yabilece?iniz mini HiPP Babysanft Milk Losyon sayesinde , so?uk k?? günlerinde cildinizi Organik Badem Ya?? koruyacak..

“Yok konsepti” ile haz?rlanan kozmetik serisinde alerji yaratabilecek veya cilde zarar verebilecek hiçbir madde bulunmaz. ?çeri?indeki malzemeler “mümkün oldu?unca az, gerekti?i kadar çok” felsefesine göre formüle edilmi?tir.

HiPP Babysanft Milk Losyon, cildin do?al koruma mekanizmas?n? güçlendiren özel HiPP Cilt Korumas? içerir(CM Glukan).  Bu sayede hassas ve narin cildini besleyip nemlendirirken, do?al yoldan kendini korumas?na yard?mc? olur. HiPP Babysanft Milk Losyon, içerisinde bulunan Organik Badem ya?? ile birlikte sadece cildin yap?s?ndaki ya?lara benzer özellikteki bitkisel kaynakl? ya?lar kullan?l?r.

Cildin hava almas?n? engelleyen mineral ya?lar kullan?lmaz. Renklendirici, alerjen bile?enler, esansiyel ya?, poli etilen glikol(PEG), hayvansal hammaddeler ve paraben kullan?lmaz. Tüm HiPP bak?m ürünlerinin güvenilirli?i dermatolojik olarak test edilip onaylanm??t?r.

Total
0
Shares