Son günlerin ba??ml?l?k yapan dizisi ‘You’ hakk?nda güzel haber verelim; ikinci sezonu da yolda, geliyor.

A?a??daki bilgiler spoiler içerebilir.

#1 Netflix’e Geçi?

Dizi, ilk ba?ta Amerikan kanal? Lifestime’da yay?nland? ama Netflix’e geçmesiyle birlikte tüm dünyada h?zl?ca yay?lma ba?ar?s? elde etti.

?kinci sezonu için de Netflix’le bir anla?ma sa?land?.

#2 Ho?çakal New York

Birinci sezonda New York’ta geçen hikaye, art?k Kaliforniya’da devam ediyor olacak.

Joe Goldberg karakteri acaba bu ?ehre a??k olabilecek mi? Peki, kaçmak her zaman iyi bir çözüm mü? Cinayet dürtüleri de Goldberg ile bu ?ehre gelecek mi? Sorular?m?z?n cevaplar?n? ikinci sezonda bulmak için heyecanl?y?z.

#3 Peach’in ailesi Joe’nun Pe?ini B?rakm?yor

Joe’nun birinci sezondaki sorunlar? bitmedi.

Peach’in (Shay Mitchell) ortadan kaybolmas?, bu ba?tan ç?kar?c? kitapç?n?n hayat?nda tehdit unsuru olu?turabilir. Birinci sezonun sonunda, genç kad?n?n ölümüyle ilgili ara?t?rma yapmak için bir dedektif tutulmu?tu. Ailesi, k?zlar?n?n intihar?n? ara?t?rma sürecindeyken, Peach’in evinde DNA örnekleri unutan Joe da endi?esini yüksek bir ?ekilde ya?amaya devam edecek.

#4 Beklenmeyen Dönü?ler

?kinci sezonda Joe (Penn Badgley) belli ki kald??? yerden devam etmeye haz?r olacak! Ama bu yeni sezonda ba?ka kimleri bulaca??z? Senarist Sera Gamble’?n do?rulad??? geri dönü?ler aras?nda; birinci sezonun final sahnesinde kar??m?za ç?kan Candace (Ambyr Childers) karakteri var.

Joe için gerçek sevgisini gösterecek mi merakla bekliyoruz. John Stamos’un hayat verdi?i Dr. Nicky de yüksek ihtimal diziye geri dönecek olanlardan.

#5 You ?kinci Sezon Ne Zaman Ba?l?yor?

?kinci sezon senaryosunun yaz?m süreci Kas?m 2018’de ba?lam??t?. You’nun ikinci sezonu için ön görülen yay?n tarihi ise 2019 sonu.

Total
0
Shares