Sa?l?kl? beslenmenin ve forma girmenin bir mevsimi olmasa da; içinde bulundu?umuz sezonun i?leri h?zland?rma aç?s?ndan yo?un geçen bir dönem oldu?u da gerçek. E?er karma??k tariflerden yorulduysan?z; her gün içti?iniz suyun içerisine katabilece?iniz 4 ayr? besin ile detoks etkisi yaratman?z mümkün. ?sterseniz her birini suyunuza lezzet katmak için, isterseniz hepsini buz ve su ile birle?tirerek için!

  • Limon: Limon, suyu en güçlü detoks içeceklerinden birine dönü?türür; vücudunuzu temizlemeye ve alkalize etmeye yard?mc? olur. ?sterseniz suyunuza ince bir dilim limon ya da taze limon suyu ekleyin.
  • Nane: Nane suyunuza sa?l?kl? bir tatl?l?k katacakt?r.Ayn? zamanda mide ve sindirim için de çok yararl?!
  • Salatal?k: Salatal?kl? su sadece spalara özel de?il! Suya birkaç dilim salatal?k ekleyerek mükemmel rehidrasyon sa?layabilir ve anti-inflamatuar özelli?inden yararlanabilirsiniz!
  • Zencefil: Bu lezzetli baharat kökü, sisteminizi temizlemeye ve sindirime yard?mc? olur. Sevmesi herkes için zor olabilir, bu yüzden birkaç ince dilimle ba?lay?n ya da suya daha küçük bir parça rendeleyin.

 

Tam te?ekküllü bir detoks suyu haz?rlamak için; üç ila be? dilim salatal?k, yar?m limon ve birkaç nane yapra??n? buz so?uklu?undaki suya ekleyin. Ayr?ca baharatl? lezzet için dilimlenmi?/soyulmu? zencefil (yakla??k bir santim) ekleyebilirsiniz.
Total
6
Shares

Bir cevap yazın