Technogym taraf?ndan ?stinye’de kurulan ve The Lab Performance and Fitness Solutions, spor yapmay? bir ya?am biçimi haline getirenlerin ikinci adresi oldu.

Technogym’in ?stinye’de kurdu?u The Lab Performance and Fitness Solutions, keyifle spor yaparken tüm ihtiyaçlara yan?t veren 800 metrekare üzerine kurulmu? bir spor performans? geli?tirme merkezi. Son teknoloji Technogym kardiyo ekipmanlar?ndan, fonksiyonel antrenman yap?labilen çe?itli parkurlar?  bulunan The Lab Performance and Fitness Solutions, ayn? zamanda sahip oldu?u keyifli dinlenme alan?nda misafirlerinin günlük i?lerini sürdürmesine olanak tan?yor.

Kullan?c?lar, ki?isel antrenörleri ile belirleyecekleri antrenman program? sayesinde k?sa sürede sa?l?kl? bir bedene sahip olurken, Technogym’in Mywellness uygulamas? ile antrenör olmadan da antrenman videolar?na ula?arak programlar?n? kolayl?kla takip edebiliyorlar.

Technogym Master Trainerlar’? ve uzman e?itmen ve spor dan??manlar?n?n gözetiminde, hem vücutlar?na en uygun spor ve beslenme program? uygulanmas?n?n zindeli?ini, hem de sa?l?kl? ve dinç bir ?ekilde hayata devam edebilmenin  fark?n? The Lab Fitness and Performance Solutions’da ya?ayabiliyorlar.

Avrupa standartlar?nda tasarlanm?? bu spor merkezinde ayn? zamanda Wellness Institute’ün Türkiye aya?? yer al?yor. Bu e?itim merkezinde uzman e?itmenler e?li?inde farkl? sertifika programlar? ile antrenörler yeti?tiriliyor. E?itim alan ki?iler teorik e?itimin yan? s?ra pratikte de deneyim kazanma ?ans? yakal?yorlar.

Tüm bu olanaklar?n yan? s?ra The Lab Fitness and Performance Solutions misafirleri Group Cycle antrenman? ile e?lenirken, kalori yakarak, Group Cycle™ Format antrenman?yla spor yapman?n keyfine var?yor. Son teknoloji ba?lanabilirli?i ile kullan?c? verilerini kay?t alt?na alan, ?lham verici videolar ve müzik, ruh halini ve ritmi belirlerken, e?itmenler ve kullan?c?lar,  biti? çizgisine ula?ana kadar  ritm ve duygunun kesi?ti?i bir topluluk olarak bir araya geliyorlar.

 

 

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.