Modern, fonksiyonel ve zamans?z tasar?mlar?n adresi The North Fox yeni koleksiyonuyla deri tutkusunu ?ehre ta??yor. The Northfox’un k???n en güzel renklerini yans?tt??? yeni koleksiyonu, kalbinde ve ruhunda do?an?n sadeli?ini ta??yan ?ehirli kad?n ve erkekler için yarat?ld?.

Tilkilerin cesur ruh hallerinden ve ya?ad?klar? yere bütünüyle uyum sa?lamalar?ndan ilham al?narak haz?rlanan yeni koleksiyonda 80’lerden bugüne dönen bel çantalar?, hayat? kolayla?t?ran düzenleyici çantalar ve ki?iye özel tasar?mlar modern ve sade detaylarla kar??m?za ç?k?yor.

Art?k klasikle?mi? olan The North Fox messenger bag, kendinden emin tav?rlar? sevenler için Bucket Bag ve seyahat severler için mesaj temal? pasaport k?l?flar?  günlük hayat?m?z?n vazgeçilmezlerinden olmaya aday.

Tabiat?n tüm ilerini üzerinde ta??yan, ??kl???n? çantalardan günlük aksesuarlara kadar yeni sezonun tümüne yans?tan The North fox; sadeli?in fonksiyonel detaylarla zenginle?ti?i bir ya?am biçimi sunuyor.

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın