Rusya, Katar, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Suudi Arabistan, Belçika, Kanada, Urm Çin, K?br?s gibi yirmiye yak?n ülkede ve Türkiye’nin pek çok kentinde kendi mekan?n? aç?p, dan??manl?k veren Serkan Mutlu, Türk dönerini dünyaya tan?tmaya devam ediyor.

Bugüne kadar 700’den fazla profesyonel usta yeti?tirip yurtiçi ve yurtd???nda i? imkan? sa?layan Mutlu, son olarak Ürdün’ün ba?kenti Amman’da Usta Döner isimli restorana dan??manl?k yap?yor. Amerikan üssüne kom?u olan 200 ki?ilik restoran?n menüsünü haz?rlay?p, yeti?tirdi?i elemanlara teslim edecek olan Mutlu, “S?rada Irak’?n ba?kenti Ba?dat ve uzak rota Avustralya var,” diyor.

Ünlü döner ustas?n?n ?stanbul’daki adresi ise Ka??thane’de. Geçti?imiz ay kendi ismiyle aç?lan 300 ki?ilik mekan, ?imdiden ?stanbul’un en popüler döner restoranlar? aras?na girdi.

Klasik döner d???nda Türk mutfa??n?n vazgeçilmezlerinden olan beyti, çökertmeyi de dönerle yaparak bilinenlerin d???nda yeni bir trend getirdi…

Serkan Mutlu, kendi mutfa??nda yapt??? tamamen do?al besiden elde etti?i döner etini, beytili döner, çökertme döner, kolay kolay unutamayaca??n?z enfes tad? ve sunumu ile ?skender’i, hamurunu kendi açt??? ve tüm malzemeleri do?al olarak kulland??? dönerli pizza ile muhte?em lezzetlere imza at?yor… Türk mutfa??n?n reçetelerini döner ile birle?tirerek dünyaya tan?t?lmas?nda katk?da bulunmakta….

Dönerde kulland??? etin sinirsiz ve ya? oran?n?n dü?ük olmas?na dikkat ederek, çocuklara da severek döner yedirtmekte… Ayr?ca, yine kendi mutfa??nda yapt??? Susurluk ayran?, anne patatesi, salatas?, tad? dama??n?zda kalacak künefesi, Trabzon el açmas? f?nd?k baklavas?, f?r?n sütlac?, kaymakl? cevizli ekmek kaday?f? ile ad?ndan söz ettirmekte…

Mutfakta ocak ve ekipmanlar? da mimarlarla birlikte en iyi, sa?l?kl? pi?irmeyi yapacak tasar?mlar? da kendi olu?turmakta…

Döner ve et hakk?ndaki bilgisini gençlere vermek için açt??? Mutlu Akademi, hem yurtiçi-yurtd???nda profesyonel ustalar yeti?tirerek istihdam sa?lamakta, hem de lezzetli türk dönerini dünyaya tan?tmakta…

 

?nstagram: Dönerci Serkan Usta

Total
0
Shares

Bir cevap yazın