Özgür sokak ruhunun temsilcisi TWIST, 14 ?ubat Sevgililer Günü’nü sanat ve müzi?in ahenkle bulu?tu?u canl? vitrin performans?yla kutlamak üzere, çok özel bir konu?u a??rl?yor ve #senneyea??ks?n? sorusuna cevap ar?yor.

Özgür sokak ruhunun temsilcisi TWIST, 14 ?ubat Sevgililer Günü’nü sanat ve müzi?in ahenkle bulu?tu?u canl? vitrin performans?yla kutlamak üzere, çok özel bir konu?u a??rl?yor ve #senneyea??ks?n? sorusuna cevap ar?yor.

?talyan performans sanatç?s? Serafino Rudari, 14 ?ubat Per?embe günü TWIST ?stinyepark ma?azas?nda herkese aç?k olarak gerçekle?tirece?i ve gün boyu sürecek TWIST canl? vitrin performans? ile tüm kat?l?mc?lara keyifli bir deneyim sunmaya haz?rlan?yor ve #senneyea??ks?n diye soruyor.

Serafino Rudari, boyalar?n ve renklerin ona verdi?i özgürlükle s?n?rs?z bir yarat?c?l??a sahip… Mekan ve zamandan ba??ms?z, bitmeyen bir yolculuk ile üretmekten, resim yapmaktan keyif alan cesur bir ruh…

Serafino, sanata ve yarat?c?l??a a??k, sen neye a??ks?n?

Total
0
Shares