Twist Pop-Up ma?azas?, do?an?n ritmine uyum sa?layan özel tasar?m?yla yaz sezonu  boyunca Twister’lar? bomontiada’ya heyecanl? bir deneyime davet ediyor.

Sokak modas?n?n özgür ruhlu temsilcisi Twist s?n?rlar?n? geni?letiyor ve yazl?k Pop-Up ma?azas? ile Twister’lar? tam yerinde yakal?yor! Kültür, sanat, gastronomi, müzik ve foto?rafç?l?k gibi farkl? disiplinleri bir araya toplayan bomontiada, auras?na Twist’in özgür ruhunu da ekleyerek Twist Pop-Up ma?azas?na yaz sezonu boyunca ev sahipli?i yap?yor.

?ehrin bulu?ma noktas? bomontiada’da kap?lar?n? aralayan Twist Pop Up ma?azas?, do?an?n ritmine uyum sa?layan yüzlerce rüzgar gülünden olu?an renkli tasar?m?yla dikkat çekerken, mekan?n enerjisiyle bütünle?en koleksiyon ürünlerini bir arada sunuyor.

Twist ?lkbahar-Yaz 2018 Koleksiyonu’na ait özel parçalar?n yan? s?ra sezona ait çanta, ayakkab? ve aksesuarlar bomontiada Twist Pop-Up ma?azas?nda yerini alarak tüm Twister’lar? e?lenceli bir al??veri? deneyimine davet ediyor.

 

 

Total
0
Shares