Sonbahar h?zla yakla??yor ve mevsim de?i?ikli?i ile yepyeni makyaj e?ilimlerini de denemek için sab?rs?zland???n?z? dü?ünüyoruz.

Makyaj?n?zdaki ufak ya da ilgi çekici dokunu?lar için Instagram’dan ilham almaya ne dersiniz? Makyaj uzmanlar?ndan ilhamla sonbahar ruhuna uygun instagram’daki en iyi makyaj önerileri tam kar??n?zda.

Rengarenk dudaklardan, alt?n rengi göz farlar?na… ??te sizi geçi? mevsimine yenileyerek haz?rlayacak makyaj önerileri.

Makyaj uzman? Alexandra Anele, gün bat?m?n?n güzelli?ine ye?il ???k yakan bu makyaj? favorisi oalrak gösteriyor. Sonbahar için mükemmel bir seçim olan bu makyaj önerisi; göz makyaj?n? bo?uculuktan kurtaran mükemmel detaylara sahip. Makyaj? tamamlamak için ise nude bir ruj ve do?al bir ???lt? tercih edebilirsiniz.

@alexandra_anele

Makyaj uzman? Patrick Ta’n?n bu sessiz ve yal?n görüntüsü, bast?r?lm?? ama zarif bir güzellik görünümü önerisi olarak kar??n?zda.

Model / aktris Rosie Huntington-Whiteley’de daha da cezbedici hale gelen bu makyaj önerisi, göz al?c? parlak dudaklarla mükemmel e?le?meye kavu?makta. Etkisi dü?ük dumanl? göz makyaj? ise bu çarp?c?l??a katk? sa?l?yor.

@patrickta

 

Bu bak??taki güçlü ifadenin parlamas?n?n ard?nda, elbette ki tek renk yo?unlu?u yer almakta. Makyajda imzas? bulunan Charlotte Tilbury ise bu etkileyici görünümün tesadüf olmad???n?n kan?t?.

Derin metalik mavi göz far?, sonbahar makyaj önerisi için biçilmi? kaftan.

 @ctilburymakeup

 

En iyi makyaj sanatç?lar?ndan Hung Vanngo, Lily Aldridge’in güzelli?inin bu cesur ve yo?un güzellik görünümünde parlamas?na izin veriyor. Dumanl? gözler ve k?rm?z? dudaklar geceden rol çalmak için asla yanl?? olamaz.

@hungvanngo

 

Y?ld?zlar?n makyaj sanatç?s? Mario Dedivanovic, bu göz makyaj?yla, Kim Kardashian’?n KKW güzellik serisinde yer alan gül alt?n göz far? ve rujla kad?nl?k seviyesini yükseltiyor.

@makeupbymario

 

Alt?n rengi göz far? kullan?m? için arad???n?z ilham i?te burada. Rihanna’n?n makyaj sanatç?s? Priscilla Ono, Rihanna’n?n Fenty Beauty serisinde yer alan bu alt?n renkli göz far? ve gül rengi ruj ruhuyla çarp?c? kö?elere nas?l ula?aca??n? çok iyi biliyor.

@priscillaono

 

Total
3
Shares