Gerçek bir tablo;

Toplu ta??mada, reklam aralar?nda, ofisteki molalarda, uykuya dalmadan hemen önce mi… Elimiz hep instagram’?n üzerinde, hatta gere?inden daha fazla zaman harcad???m?zda kabul.

Hayat?n?zda, instagram’da geçirdi?iniz say?s?z saatin nas?l bir etkisi olmakta dersiniz?

Instagram’daki yeni bir özellik sayesinde (ki Facebook’da da görülebilecek ayn? ?ekilde), her gün bu uygulamaya ne kadar zaman harcad???n?z? görebilirsiniz. Bu yüksek fark?ndal?k, kimilerine endi?e verici gelse de, endi?e etmeyin – özelli?in tek amac? platformda geçirdi?iniz sürenin fark?nda olman?z? sa?lamak, böylece onu nas?l kulland???n?z konusunda kontrolü elde tutabilirsiniz.

Uygulamaya ne kadar zaman harcad???n?z? merak m? ediyorsunuz? Biz de öyle dü?ündük. Özelli?i, profil ayarlar? ? aktiviteleriniz k?sm?nda bulabilirsiniz.

Instagram’da günlük olarak ne kadar zaman harcad???n?z? gösteren bir grafik kar??n?za ç?kacak. Gerçeklerle yüzle?me zaman?!

Markadan gelen aç?klama ise ?u yönde;

“?nsanlar?n Instagram ve Facebook’a, olumlu ve ilham verici olmalar? için zaman ay?rmas?n? istiyoruz… ?nsanlar?n, platformlar?m?za ne kadar zaman harcad?klar?n? anlamalar?na yard?mc? olmak ve onlar?n deneyimlerini daha iyi yönetebilmeleri için bir sorumlulu?umuz var.”

Yeni özellik ayr?ca, kullan?c?lar?n uygulama bildirimlerini kapatmas?na da izin veriyor ve bir zamanlay?c? sunuyor. Böylece günlük zaman s?n?r? belirleyebilir ve a?t???n?z zaman? de?i?tirilebilirsiniz.

Bu özelli?in Türkiye için henüz aktifli?i gerçekle?medi.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.