Yüz  ve boyun bölgesinde meydana gelen deformasyonlar, ki?iyi oldu?undan daha ya?l? gösterebiliyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif cerrah uzman? Op. Dr. Ay?en Bilge Sezgin, cerrahi ve cerrahi olmayan operasyonlardan bahsediyor.

Operasyonel i?lemler ya?a göre minimal lifting, orta yüz gençle?tirme ve tam lifting olarak bölümlenebilir. Operasyonel olmayan i?lemler cilt ve cilt alt? s?k?la?t?r?lmas? için; lazer ve radyofrekans i?lemleri, dolgu-botoks uygulamalar? ve somon DNA, kök hücre uygulamalar? ve vitamin kompleksi uygulamalar? ile cilt ve cilt alt? onar?m?d?r.

Op. Dr. Ay?en Bilge Sezgin

Özellikle orta yüz bölgesinin sarkmas? 30’lu ya?lardan sonra görülür. Dudak üstü bölgesi uzar ve dudaklar?n ?ekli de?i?ir, alt di?ler görünür olup üst di?lerin dudak aral???ndan görünümü kaybolur. 30-40 ya? aral???nda s?kl?kla görülen yorgun yüz ifadesinin sebebi; orta yüz sarkmas?d?r. Bu bölgeye endoskopik uygulama ile lifting yap?l?yor.

Böylece orta yüz yukar?ya as?l?yor. Ciltte k?r???kl?k ve gev?eme varsa ise lifting yap?l?yor. 30-40 ya? aras? iple asma, 40 ya? üzerine ise mini lifting uygulamak gerekir. Saçl? deri ve kulak kenar?ndan giriliyor. Orta yüz için a??z içinden girip asma yap?lm?yor. Elmac?k kemiklere, e?er gerekirse dolgu veya ya? dokusu enjeksiyonu uygulan?yor.

40 ya? ve üzeri insanlar?n yüz bölgelerinde; yanaklarda sarkma ve ya?lanma varsa bi?ektomi, g?d? ve yanaklara liposuction, kulak kenar? ve saçl? deriden yüze asma yap?l?yor. Yüz bölgesinde SMAS denilen yumu?ak doku fasyas?n?n gerilmesi, dinamik ve genç bir görünüm veriyor. Sadece cilt dokusunun gerilmesi yeterli ve kal?c? olmaz. O nedenle cilt alt? fasyan?n gerilmesi ve s?k?la?t?r?lmas? için plikasyon yap?lmas?n? gerekiyor.

40-45 ya? üzerinde ilerleyen ya?larda yüz bölgesiyle beraber boyun bölgesinde de sarkma, gev?eme olu?uyor. Bu durumda yüz germe ve boyun germe planlanmal?d?r. Yüz bölgesinde dokular?n gençlik haline getirilmesi hedeflenir. Volüm yüz bölgesinde ya?lanma ile ya? dokusunun lokalizasyonu de?i?ir, yanak ortas?ndaki ya? tabakas? a?a??ya ve öne do?ru yer de?i?tirirken yüz gençlik ifadesini kaybeder. Bu ya? dokusunun eski yerlerine repozisyonu yap?lmal?d?r. Boyun bölgesinde ya?lanma, gev?eklik, sarkma olu?mas? durumunda ense ve kulak arkas?nda kalacak ?ekilde germe yap?l?r.

Lifting i?lemlerinden sonra özel kompresiv bandajlar? uygulan?r. ?yile?me bir-üç hafta aras?nda gerçekle?iyor. Yüz ve boyun liftinglerinde yüz bölgesindeki lekeleri de gidermek gerekiyor. Lazer veya radyofrekans ile leke tedavisi yap?lmas? i?lemin bütünlü?ünü sa?l?yor. Operasyon sonras? üç hafta güne?lenmeden uzak durulmal?d?r.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.