Biliyorsunuz ki 21 Kas?m itibariyle Güne? Yay burcunda!

Haz?r Güne?, Ate? grubunun de?i?ken burcu Yay burcuna geçmi?ken, bu burcun en öne ç?kan stil ve hayatlar?na dair detaylar? sizin için listeledik. ??te Yay burcu kad?n?n?n güzellik ve a?k s?rlar?:

Stilleri: Söz konusu stil oldu?unda, feminen ve yuvarlak hatlar?n? ortaya ç?karan çekici parçalar onlar?n i?i! Cesur renkler ve parlak dokular? ba?ar?yla ta??yan Yay burcu kad?n?n ünlü moda elçileri aras?nda Miley Cyrus, Taylor Swift, Nicki Minaj, Amanda Seyfried ve Rita Ora gibi isimler var.

YAY BURCU KADINININ GÜZELL?K VE A?K SIRLARI (1)

Stil ikonu: Scarlett Johansson

YAY BURCU KADINININ GÜZELL?K VE A?K SIRLARI (10)

Foto?raf: Pinterest

?mza kokunuz: Chanel Chance

Gösteri?li oldu?u kadar zarif ve genç kokular? seven Yay burcu kad?nlar? için; Chanel gibi köklü bir

YAY BURCU KADINININ GÜZELL?K VE A?K SIRLARI (9)

Spor: Do?ayla ba? ba?a kalaca??n?z uzun yürüyü?ler tam size göre. Üstelik spora yaln?z gitmekten de?il; arkada?lar?n?zla birlikte yapmaktan ho?lan?yorsunuz.

YAY BURCU KADINININ GÜZELL?K VE A?K SIRLARI (8)

Dekorasyon: Yay burcu kad?n? gösteri?i ve konforu sever. Bu yüzden yumu?ac?k yast?klar, yumu?ak koltuklar, kürk örtüler, mum ????? ve ah?ap odakl? dekorasyon tam onlara göre. Anahtar kelimeleri: S?cakl?k!

YAY BURCU KADINININ GÜZELL?K VE A?K SIRLARI (7)

Foto?raf: Pinterest

Seyahat: Hem do?an?n güzelliklerini ke?federken hem de keyif yapmaktan ho?lanan Yay burcu kad?nlar? için Bora Bora Adalar? ve benzeri egzotik adalardan daha uygun bir rota dü?ünemiyoruz!

YAY BURCU KADINININ GÜZELL?K VE A?K SIRLARI (6)

Foto?raf: Pinterest

Makyaj: I??ldamaktan ho?lanan Yay burcu kad?nlar? için pemvbe ve ?eftali tonlar? biçilmi? kaftan. I??lt?l? dudaklar ise jokerleri!

YAY BURCU KADINININ GÜZELL?K VE A?K SIRLARI (5)

Foto?raf: Pinterest

Renkler: Lila onlar?n rengi! Bunun d???nda mor ve leyla??n her tonu, bordo ve turuncu da ?ansl? renkleri aras?nda.

YAY BURCU KADINININ GÜZELL?K VE A?K SIRLARI (4)

A?k: Tam bir a?k kad?n? olan yay burçlar?, genelde a?klar?n? sorgulamadan ya?ad?klar? için çok kolay hayal k?r?kl???na u?rayabilirler. Sevdi?i ki?iye tamamiyle güvenmek isteyen Yay burcu kad?nlar?, a??k olduklar?na gözü kara olabilir. Ancak e?er sizi akl?nda bitirmi?se, bir daha geri dönmesi imkans?zd?r.

YAY BURCU KADINININ GÜZELL?K VE A?K SIRLARI (3)

Foto?raf: Pinterest

Yeme-?çme:Damak tad?na dü?kün oldu?u kadar sa?l?kl? beslenmeye de önem veren Yay burçlar?; kendi yemeklerini genelde kendileri yapmay? tercih ediyor. Sa?l?kl? ve do?al oldu?u kadar; lezzetli yemekler de yapan Yay burçlar?, mutfakta oldukça mutlu olanlardan.

YAY BURCU KADINININ GÜZELL?K VE A?K SIRLARI (2)

Foto?raf: Tumblr

 

 

 

 

 

Total
8
Shares

Bir cevap yazın