Sussex Dü?esi’nin dü?ük topuzla uzun süreli a?k ili?kisi oldu?u bir s?r de?il. Geçti?imiz gün gerçekle?en ilk resmi resmi Sussex ziyaretindeki görünümü ise Meghan Markle’?n son haftalarda denedi?i hacimli buklelerden sonra dü?ük topuzun geri dönü?ünün de müjdesini verdi.

Monokrom bluz ve kalem etek stiliyle zarif bir duru? sergileyen Markle’?n kazanan taraf?n?n saçlar? oldu?unda hem fikiriz de?il mi?

Meghan Markle, uzun koyu saçlar? için ideal olan bu klasik dü?ük topuzda, her zamanki esteti?inde, yüzünü çerçevelemek için  önden birkaç mükemmel parça b?rakmay? da tercih ediyor.

Mükemmel bir parlakl?k ve duru?a sahip olan topuz, gev?ek duru?uyla da yap?lmas? oldukça oldu?u hissini korumakta.

Hollywood günlerinden beri ayn? saç stilisti ile yola devam eden Markle’?n bu kusursuz saç?n? denemye ne dersiniz?

Bu par?lt?l? görünüme kavu?ma konusunda size yard?mc? olacak ad?mlar ise ?öyle;

Hacim Veren Saç Spreyi

Yo?unla?t?r?c? formüllü saç spreyini, saçlar?n?z? kurutmadan önce nemli saçlar?n?za uygulayabilirsiniz. Hacim verici özelli?ine ek olarak bu ürün, saç?n?z? onarmaya ve güçlendirmeye yarayan bu?day protini de içermekte.

 Tel Toka

Bu saç modeli için çok fazla tel tokaya ihtiyac?n?z olacak. Saç?n?zda Markle gibi ön k?s?mdan iki parça ay?r?n ve at kuyru?u yapar gibi ba?lay?p, gev?ek bir ?ekilde saç? kendi etraf?nda sarmaya ba?lay?n. Bol miktarda tel toka ile sabitleyerek ilerleyebilirsiniz.

Profesyonel ?ekillendirici Deste?i

Topuz güvence alt?na al?nd???na göre ön k?s?mlardaki parçalara geçebilirsiniz.

Ma?an?zla ya da düzle?tiricinizle ön taraftaki k?s?mlara s?k? durmayan gev?ek dalgalar verin. Tabii ayn? i?lemi f?rça ve fön makinesi ile de yapabilirsiniz.

Daha Fazla Hacim

Bu bitirme spreyi, dü?ük topuzunuza yeterli kald?rma kuvvetini uygulayacakt?r.

Son Dokunu?lar

Markle’?n saç?ndaki parlak görünümü elde etmek için ihtiyac?n?z olan mucize ürün yukar?da durmakta.

 

Total
3
Shares