Güne ba?larken edinece?iniz birkaç al??kanl?k, daha sa?l?kl? bir gün geçirmeniz için oldukça önemli.
Kahvenin, her ?eye her zaman için iyi bir cevap olmad???n? bir kez daha hat?rlayal?m.

Haydi hemen yar?ndan ba?lay?n. Birkaç küçük detayla güne daha enerjik ba?lay?n.

1. ?lk hedef su

Uyan?r uyanmaz güne bir bardak suyla ba?lay?n.

2. Esneme

Sadece be? dakika boyunca vücudunuzu esnetmek, güne ba?larken üzerinizdeki gerginli?i azaltmaya yetecek. Sonuçta, vücudunuza iyi davranmak her zaman için en kolay ve gerekli ad?mlardan.

3. Beslenme

Bol vitaminli meyve ve sebzeler yemeye yönelim en önemli ad?mlardan.

4.Ye?illeri unutma

Sabahlar? yava? olan metabolizman? h?zland?rmak için ye?il yaprakl?lara ?ans vermeye ne dersiniz?

Böylece, stresssiz bir kalori yakma gününü de ba?latm?? olacaks?n?z.

5. Telefonunuza bakmay?n

Tabii, kimilerimiz için kolay olmasa da, yap?lan ara?t?rmalar gösteriyor ki; sabah olumsuz haberlere maruz kalmayanlar?n güne daha mutlu devam etti?i ortada olan gerçeklerden.

6. Gece yatmadan önce plan 

??e ba?lamadan önce spor salonuna mu gitmeyi planl?yorsunuz? Bunu mutlaka gece yatmadan önce organize edin. Küçük bir ad?m olarak e?yalar?n?z? kap?ya haz?rlay?p b?rakabilirsiniz.

Total
6
Shares