Yaz sezonu ile birlikte k?sa sürede etki edecek egzersiz programlar? ve motivasyon mu ar?yorsunuz? Öyleyse i?e Elsa Hosk'u örnek alarak ba?layabilirsiniz!

Ice cream????? #bikbokxelsahosk ???

elsa hosk (@hoskelsa)'in payla?t??? bir gönderi ()

29 ya??ndaki ünlü Victoria's Secret mele?i; kaslar? ve fit görünümü ile sosyal medyan?n da y?ld?z?.

A?a??daki videoda görebilece?iniz gibi bilek a??rl?klar? ile çal??an Hosk; bu egzersiz ile popo ve bacak bölgesini çal??t?r?yor. Ayn? zamanda s?rt, harmstrings ve kar?n bölgesini de çal??t?ran bu hareket için tam bir rüya egzersiz diyebiliriz!

@hoskelsa does hers with weights. Do you?

DOGPOUND (@dogpound)'in payla?t??? bir gönderi ()

"Yemek yemeyi çok seviyorum ve san?r?m bu yüzden çok fazla egzersiz yap?yorum. Böylece ne istersem yiyebiliyorum!" diyen Hosk; antrenmanlar? kar??t?rmay? seviyor.

"Boksa ba??ml?y?m. Seviyorum çünkü her seferinde yeni bir ?ey ö?reniyorsunuz; her defas?nda daha heyecan verici bir hale dönü?üyor. Genellikle h?za ve yüksek enerjiye dayal? antrenmanlar? seviyorum; ama bunu barre egzersizleri ile de birle?tiriyorum."

Motivasyonunu nas?l korudu?u hakk?nda ise "Spor yapt???m zaman nas?l hissetti?ime odaklan?yorum. Daha iyi uyuyorum, daha mutlu bir insan oluyorum. ??imi daha iyi yapabilirim bu yüzden sa?l?kl? seçimler yap?yorum." diyor.

Bir cevap yazın