Game of Thrones dizisinin y?ld?z? Emilia Clarke da pixie kesim saçlar? tercih edenler aras?na kat?ld?.

Emila Clarke için sonbahar?n pek çok de?i?im getirdi?i bir gerçek.

?lk olarak yeni sezona bile?ine yapt?rd??? ejderha dövmeleri ile ba?layan Clarke; ?imdi de Game of Thrones'un son sezonu öncesi yeni saç kesimi ile kar??m?zda.

Hollywood Bowl'da gerçekle?en Florence + The Machine konserinde görüntülenen y?ld?z, yeni pixie kesim saçlar? ile oldukça taze görünüyordu.

Yeni görünümünü Instagram üzerinden esprili bir dil ile payla?an y?ld?z;  "Ben: Gwyneth ve Brad'in de ayn? kestirdikleri o saç? dü?ünüyorum. Saç artistim: O i? bende." ?eklinde aç?klad? durumu.

 

Game of Thrones'un son sezonu May?s 2019'da yay?nlanacak.