Cesur makyaj, göz kam?at?ran aksesuarlar ve dikkat çeken çantalar… Hepsi de sokak stilinde büyük bir pay? olan maskülen ??kl??? parlatman?n en garanti yollar?ndan.

Daha rahat parçalarla stil sahibi görünmek için mükemmel bir seçim, de?il mi? Emilia Clarke’?n da hem gece hem de gündüz stilinde ba?ar?l? bir ?ekilde yakalad??? maskülen ??kl??? ise kopya çekmeniz için tam kar??n?zda. 

Game of Thrones dizisinin ba?ar?l? oyuncusu Clarke, bildi?iniz üzere; moda, saç ve güzellik konusunda yeni deneyimlere oldukça aç?k bir isim. Geçti?imiz eylül ay?nda, uzun dalgal? saçlar?n? pixie tarz?nda kestirdi?inde en büyük dönü?ümleri sevdi?ini hat?rlatm??t?.

K?yafetleri söz konusu oldu?unda da, hem k?rm?z? hal?da hem de sokak stilinde ezber bozmay? seviyor.

Birbirinden benzersiz görünümlerle kar??m?za ç?ksa da, onu en çok maskülen ??kl?k içerisinde görmeyi seviyoruz.

Sert ve Yumu?ak Ayn? Potada

Clarke’?n Ekim 2018’deki bu görünümü, “blazer ceket kullanma dersleri” için iyi bir örnek.

Feminen ve maskülen parçalar? ayn? kombinde bir araya getirerek güçlü görünümünü ortaya ç?karmay? ba?arm??.

Y?ld?z Parça

?imdi s?rada Clarke’?n 2018 Cannes Film Festivali’ndeki görünümü var.

Y?ld?z oyuncu, blazer ceketin gücüyle de, rahat ve parlat?lm?? bir görünüme sahip. Yüksek belli jean ve gri ti?örtünü ye?il blazer’? ile e?le?tirmi?. Böylelikle de hem e?lenceli hem de sofistike bir görünüm kazand?rarak rahat stilinin alt?n? bir kez daha çiziyor.

T?pk? Clarke’?nki gibi bir blazere yat?r?m yapmak, haftan?n herhangi bir gününde giyilen jean ve ti?ört ikilisini yükseltmeye yard?mc? olacak.

Tak?m ??kl???

My Dinner With Herve filminin galas?na, dikkat çekici bir tak?mla kat?lan Clarke’?n bu görünümünden ilham almak serbest.

Grinin Her Tonu

Yün parçalar herhangi bir k?? gard?robu için oldukça önemlidir. So?uk hava ko?ullar?nda, sizi s?cac?k tutacak pratik bir parça.

Ayn? zamanda resmi veya profesyonel bir ortam için de en uygun parçalardan biri.

Yün parçalar?n?z? kombinleme konusunda ise Emilia Clarke size ilham kayna?? olmaya haz?r.

Yün paltosu, gri blazer ceketinin içine giydi?i siyah dantelli bluzu ile mükemmel e?le?meyi gerçekle?tirmi?.

Total
0
Shares