Sosyal medyada uzun süredir stalk’lad???n?z “o” ki?inin art?k dikkatini çekmek istiyorsan?z; önerilerimize kulak vermelisiniz!

1) Selfie’lerinizi taze tutun

Do?ru ???k ile çekilmi? ve filtre rötu?lanm?? selfieler… Burada anahtar; kendinizi rahat hissetti?iniz do?ru selfieleri payla?man?z.

?

Kendall (@kendalljenner)’in payla?t??? bir gönderi ()

2) Sadece yeni foto?raflar? be?enin 

Evet sizi anl?yoruz; birini be?endi?iniz zaman; hesab?nda muhtemelen payla?t??? ilk foto?rafa kadar stalk’l?yorsunuz. Bu durumda yanl??l?kla parma??n?zla 17 ay öncesinden bir foto?raf? be?enmemek içi ekstra çaba göstermeniz gerekiyor. Hatta mümkünse ekrana bak?n ama dokunmay?n!

3) Selfie’ler ile mesaj gönderin 

Bu konuda yap?lan ara?t?rmalar gösteriyor ki; kar?? taraf?n yükledi?i selfie’leri özellikle be?enmeniz gerekiyor. Bu bir sinyal anlam?na gelecektir.

Asl?nda sadece payla?t??? selfie’leri be?enerek bile bir sinyal gönderebilirsiniz.

4) Yorumlar bir anahtard?r

?yi zamanlanm?? ve zekice bir yorum her zaman 1000 be?eniye de?erdir. Ama yorumu sade tutman?z gerekti?ini unutmay?n!

peaches and the mangos

Kendall (@kendalljenner)’in payla?t??? bir gönderi ()

5) Story yarat?n

Storylerinizin kar?? taraf? sizinle konu?maya çekecek; onun ilgi alanlar?n? yans?tan ?ekilde yaratabilirsiniz. Ortak ilgi alanlar?n?z?n oldu?unu görmesi, kendisini size yak?n hissetmesine neden olacakt?r.

6) Emojiler konusunda dikkatli olun

Her emojiyi herkesin ayn? ?ekilde anlamad???n? bilmeniz gerek. Sizin için be?enme ibaresi olan bir emoji, ona kötü bir anlamdaym?? gibi gelebilir. Ayn? zamanda çok fazla çocuksu bir görünüm yaratmamak için emojileri çok s?k kullanmamal?s?n?z.

7) Bunu gizli olarak yap?n

Yine de foto?raflar?n?n alt?na s?k s?k yorum yapman?z yerine; storylerine mesaj atarak birebir konu?man?z? öneririz!

Total
2
Shares

Bir cevap yazın