So?uk havalar çe?itli tuzaklarla gelmeye haz?r yine. Özellikle de, pek sesleri ç?kmasa da, bu tuzaklara en çok bacaklar?m?z yakalanmakta.

?çten hissedilen buz gibi bir hava, daha uzun süren s?cak du?lar ve hava almamalar?n? sa?layan kapal? k?yafetler…

Yukar?da yazanlar; bacaklar? tüm k?? kuru b?rakan en geçerli nedenlerden. Bu k?? mini etek modas?n? yak?ndan takip ediyormu?ças?na, bacaklar?n?z? so?uk havaya haz?rlamaya ve bunu sürdürmeye ne dersiniz?

Bacaklar?n?z için mükemmel bir bak?m rutini olu?turman?n tam zaman?.

?lk olarak; bir kase beyaz ?eker, s?zma zeytinya?? ve taze s?k?lm?? limon suyunu kar??t?r?n?z. Sonra du?ta bacaklar?n?z? bu kar???mla ovunuz. Gerçekten s?k?ca ovalay?n – tüm ölü cildi temizleyin.

?kinci a?ama; ölü deriden kurtulmak için bacaklar?n?z? jiletle t?ra? edin. Burada ki önemli k?s?m ise t?ra? kremi veya sabun yerine özel ürünler tercih edin. Çünkü bu süreç cildinizi gerçekten kurutmakta.

Sonra – i?te buras? gerçekten önemli- ayn? ?eker / limon / zeytinya?? kar???m?n? kullanarak bacaklar?n?z? f?rçalay?n. Sonra tekrar t?ra? edin. Bu sefer kalan ölü deriden kurtulduktan sonra bacaklar?n?z? iyice temizleyin.

?peksi pürüzsüzlü?ü hissediyor musunuz?

Du?tan ç?ktan sonra üç dakika içinde (önemli) nemlendirici krem uygulay?n. Bu noktada Liv Tyler’?n önerisine kulak veriyoruz. Onun tercih etti?i Cetaphil marka nemlendirici.

Severek kulland???n?z vücut nemlendiricinizi kelimenin tam anlam?yla avucunuzu dolduracak biçimde al?n?z ve kal?n bir tabaka halinde sürünüz. Yakla??k 10-15 dakika kadar cildin emmesini sa?lamak için masaj yap?n?z. Cildiniz, kremi emdikten sonra vücut ya?? ile de üzerinden tekrar geçiniz. 

K???n ortas?nda pürüzsüz bacaklar için haz?rs?n?z.

 

Total
2
Shares