Sonbahar 2018 için en iyi oje e?ilimleri mercek alt?nda!

Mevsime uygun ve yaz parlakl???n? geride b?rakacak tonlar tam kar??n?zda.

T?rnak bak?m uzman? Jin Soon Choi, sonbahar 2018 oje renkleri için yükseli?te olan trendlerin beklenmedik k?s?mdan geldi?ini vurguluyor.

Sezonun favori renkleri aras?nda siyah ve beyaz? gösteren Choi, gerçek beyaz, gerçek siyah ve gümü? tonlu parlak bir cila içeren nötr tonlar? da al??veri? listemize eklememiz gerekti?ini vurguluyor. Mat ojelerinizi ba?ka bir sezona saklayabilirsiniz.

Sonbahar 2018 için t?rnaklarda geçerli olacak anahtar kelimelerle kurulan cümle ?öyle;

Tek ve güçlü renkler ba?roldeyken, sofistike duru?un ve par?lt?n?n göz ard? edilemeyece?i bir sezona da merhaba diyoruz.

Bu sonbaharda renkler ile deney yapamayaca??n?z anlam?na gelmesin tabii ancak: 2018’in geleneksel olmayan renk tonlar?yla pek aras? yok gibi.

Natural tonlar için Sonbahar 2018 sezonu en do?ru zamanlardan.

Elbette ki siyah, bu geçi? mevsiminin y?ld?zlar?ndan.

Cezbedici bir k?rm?z? oje olmazsa olmaz?n?z olmal?.

 

Total
3
Shares