90’lar?n nostaljik gölgesi tam üzerimizden geçiyor.

S?rada bel zincirleri var. Sokak stilinde ??k ve göz al?c? bir kullan?mla kar??m?za ç?kan zincir kemerler için en ideal kullan?m önerilerine göz atmaya ne dersiniz?

Bisiklet Tayt?yla

Zincir kemer, en do?ru yerini buldu.

2018 yaz?n?n tart???lmaz bir y?ld?z? olan bisiklet ?ortlar?, k?? aylar?nda da hayat?m?za dahil oluyor. 2019 için gelen güncellemesi ise zincir kemerler.

Kazak Üzerine

Bella Hadid’in kullan?m tercihinden ilham almaya haz?r m?s?n?z? Kazak ya da elbiselerinizle kullanmak bu k?? için garanti ??kl?k sa?layacak size.

Kot Etek Üzerine

Zincir kemer, denim etek e?le?mesine, ipek bluzunuzla da o son dokunu?u sa?layabilirsiniz.

Blazer Ceket Üzerine

Rosie Huntington-Whiteley, hatas?z ??kl?k kraliesi, de?il mi?

Zincir kemeri bir mücevher gibi kulland??? bu görünümünden kopya çekmeyi mutlaka deneyin.

Total
0
Shares