Evet, ?imdi yenilenme zaman?!

2019’u göz kama?t?r?c? kar??lamak için ilk olarak saçlar?n?zda de?i?ime gitmeye ne dersiniz? Arkan?za yenili?in rüzgar?n? al?n ve ??k ayn? zamanda da zahmetsiz bir yolla, yeni y?l? kar??lay?n. 

Farkl? dokular?, ?ekilleri, renkleri kucaklay?n ve kuaför Barney Martin’in tavsiyelerine kulak verin.

Çok k?sa ve cesur tarzlar geliyor!

Martin, özellikle de güvenli ve genç duru? için k?sa saç kesimini önerdi?inin alt?n? çiziyor. 

??te 2019’da kucaklaman?z gereken saç stilleri.

Aç?sal Lob


@vanessahudgens

Vanessa Hudgens ve Ariana Grande gibi y?ld?zlar?n da tercih etti?i bu model; ön k?s?mdaki daha uzun katmanlarla birlikte k?sa saç için arad???n?z güvenli yolculu?u vaad ediyor.

Asker T?ra??


 Adwoa Aboah 

Martin, bu kesimin çok fazla kad?n taraf?ndan tercih edilmeyen bir model oldu?unu belirtiyor ama yüksek etkisinin de 2019 y?l?n? ele geçirece?inin alt?n? çiziyor.

Etkisi kesinlikle reddedilemez. 

Yumu?ak Pixie


Edie Campbell

“Çok k?sa bir uzunluk, a??r? gibi hissettirirse e?er kulaklar?n arkas?na at?lacak kadar uzunluktaki bu modele ne dersiniz?

Hacimli Bir K?sa Saç


Lucy Hale 

K?sa saçlar?n?z?n hacimli görünmesini istiyorsan?z, çe?itli ?ekillendiriciler de kullanarak bu modeli tercih edebilirsiniz.

Pürüzsüz Duru?

Emilia Clarke’?n bu ciddi ve pürüzsüz duru?unun yükseli?ine ?ahit olmaya haz?r m?s?n?z?

K?sa Bob

K?sa bir bob model, uzun saçlara veda etmek için mükemmel bir ba?lang?ç.

Uzam?? Pixie

Cara Delevingne’?n bu zarif pixie modeli; k?sa saçla da kad?ns? ve hacim dolu görünmenin mümkün oldu?unun kan?t?. 

Perçemsiz Asla Diyenlere

Bu model herkes için bir öneri olmasa da, perçemli lob kesimi 2019’da denemek isteyenler için mükemmel bir görünüm tam kar??n?zda. 

Total
0
Shares