Yeni sezon, beraberinde olmazsa olmaz yeni cilt bak?m kurallar?n? da getiriyor.

??te uzman dermatologlardan sonbahar?n olmazsa olmaz cilt bak?m kurallar?:

Güne? koruma kullanmay? b?rakmay?n

Ço?umuz yaz bitince güne? koruma ürünlerini kullanmay? b?rakma hatas?na dü?üyoruz. Güne? etkisini kaybetse de unutmay?n ki zararl? UV ???nlar? hala etkisini sürdürüyor.

Editörün önerisi: Supergoop Smooth and Poreless 100% Mineral Matte Screen

 

 

?nce yap?l? nemlendiricilere devam edin

Daha so?uk sezonlarda cildimizin neme ihtiyaç duydu?u bir gerçek ancak Dr. Bard, daha kal? nemlendiricinin daha iyi olmad???n? savunuyor. Bu durum sadece gözeneklerinizi t?kayacakt?r.

Editörün önerisi: Cetaphil Daily Hydrating Lotion with Hyaluronic Acid

Lip balmlar?n?z hakk?nda daha dikkatli olun

Piyasadaki pek çok lip balm?n içerisinde cildi irrite edici alerjenler yer al?yor. Bu yüzden do?al içerikli ürünlere özellikle so?uk mevsimlerde yönelmelisiniz.

Editörün önerisi: Kopari Organic Coconut Melt

 

Retinol kullan?m?n? azalt?n

“Cildiniz mevsimle birlikte daha çok kuruyacak” diyen ünlü dermatolog Dr. Gary Goldenberg, bu mevsimlerde retinolu azaltman?n iyi olaca??n? söylüyor.

Editrün önerisi: Retinol kullan?m? sonas? Beautycounter Countermatch Adaptive Moisture Lotion gibi bir ürünle cildinizi 24 saat nemli tutun.

Çok fazla s?cak du? almay?n

Goldenberg, so?uk bir sonbahar sabah?nda s?cak bir du?un harika bir fikir olsa da ayn? zamanda cildi kuruttu?unu belirtiyor. Bunun yerine ?l?k bir du? ve hemen sonras?nda tüm vücudunuza nemlendirici uygulamal?s?n?z.

Editörün önerisi: Dr. Roebuck’s Top Stuff Ultra Hydrating Body Creme

Cildinizde temizleme ürünlerini a??r? derecede uygulamay?n

Shafer Plastic Surgery’nin lisansl? dermatoloji uzman? Graceanne Svendson; “yüzünüzü a??r? derecede temizlemeyin. Hatta bunun yerine daha az temizleme ürünü ve az soyma i?lemi uygulayabilirsiniz. Böylece sonbaharda cildinizin nem bariyerini k?rmam?? olursunuz.” diyor.

Editörün önerisi: Monastery Rose Cleansing Oil

Ürünlerinizi katmanl? uygulay?n

“Farkl? konularda uzman ve ba?ar?l? ürünleri üst üste uygulamak, olabilecek en kal?n yap?daki kremi yüzünüze sürmenizden iyidir” diyor dermatolog Dr. Dendy Engelmen. Merhemlerin genelde nemlendirici kremlerden ya da losyonlardan daha iyi nemlendirdi?ini söyleyen dermatolog; her bölgeye farkl? bir ürün kullanman?n da iyi olaca??n?n alt?n? çiziyor.

Editörün önerisi: Sonbahar için harika bir seçenek olan Maapilim Face Moisturizer.

Cildinizi çok fazla soymay?n

“Cildinizi çok fazla soymak bariyerini y?prat?r ve çe?itli cilt sorunlar?na neden olabilir” diyen Engelman bu durumun cildin ya?lanmas?n? da h?zland?raca??n? söylüyor.

Editörün önerisi: Zarif bir soyucu olan Meow Meow Tweet Face Exfoliant,

Total
0
Shares