Sussex Dü?esi Meghan Markle her ad?m?yla ve her giydi?i ile konu?ulurken, dikkatleri çeken bir ba?ka detay ise do?al ve zarif görünümlü makyaj tarz? oluyor.

Makyaj?n?n en dikkat çeken vazgeçilmezleri maskara ve bronzer.

 

Ço?u ki?inin dudaklar? büyük gösterme amac?yla kulland??? dudak kalemlerini iseMeghan Markle belirgin bir dudak çizgisi olu?turmak için yap?yor. Ancak bunu fark etmek oldukça zor. Zira öyle belli belirsiz bir ?ekilde uyguluyor ki, bu da onun do?al görünümüne katk?da bulunuyor.

Siz de makyaj?n?za, dudak renginize uygun kalemlerle bir dokunu? yaparak Meghan Markle gibi do?al ve çabas?z bir güzellik görünümü elde edebilirsiniz.

Total
5
Shares