Victoria’s Secret Fashion Show 2018 podyumunda yürüyece?i kesinle?en isimlerden Bella Hadid’in haz?rl?k sürecine göz at?yoruz.

Kas?m ay?nda gerçekle?ecek Victoria’s Secret Fashion Show 2018 için geri say?m ba?lad?. Tüm modellerin takvimindeki en büyük günlerden biri olsa gerek. Bu heyecan? ya?ayan isimlerden biri de Bella Hadid. Haz?rl?k sürecine dair payla??mlarda bulunan Hadid, geçti?imiz günlerde de tüm dünyaya buzdolab?n?n kap?lar? açt?.

Bu noktada dikkat çeken k?s?m buzdolab?n?n içindeki yemeklerden daha çok Khloe Kardashian düzeyi düzgünlük oldu.

Buzdolab? yerle?tirme konusunda “iddias?n?” ortaya koyan Hadid, bu görünümün s?k? bir çal??ma sonucu oldu?unu da vurguluyor.

Meyveler (ahududu, yaban mersini ve bö?ürtlen), kereviz ve havuç saplar? aras?nda yer alan ürünlere ilave olarak; San Pellegrino, kombucha, preslenmi? meyve sular?, hindistan cevizi sular? ve so?uk demleme gibi çe?itli içeceklere adanm?? bir raf. Bir de kahveler tabii.

Yo?urt, badem ezmesi ve yumu?ak peynirlerden olu?an k?s?mlar da bulunmakta.

Bir di?er dikkat çeken k?s?m ise Hadid’in payla?t??? hikayede buzdolab? için “bizim” ifadesini kullanmas?.

Bu denklemdeki “bizim”, o ve erkek arkada?? The Weeknd’in 85.000 dolarl?k bir daireye ta??nd??? yönündeki söylentileri do?rular nitelikte.

Hadid, önümüzdeki hafta New York’ta Victoria’s Secret Fashion Show 2018’de karde?i Gigi Hadid’in yan?ndan yürüyerek geçecek. Daha önceki aç?klamalar?nda “Rutin olarak protein a??rl?kl? besleniyorum ve her gün üç saat spor yap?yorum” diye haz?rl?k sürecini de ?ekilde özetlemi?ti.

“San?r?m bir ?eye yap???rsan gerçekten çok ?ey ba?arabilirsin. Bu ç?lg?nca ama bence akl?na bir ?eyi koyduysan ba?ar?l? olabilece?ini dü?ünüyorum.” aç?klamas?n? yapan Bella Hadid’i Victoria’s Secret podyumunda görmek için sab?rs?zlan?yoruz.

 

Total
0
Shares