??in uzmanlar?ndan; akl?n?zdan ç?karmaman?z gereken, cilt bak?m?n?n alt?n kurallar?…

Regl dönemi cildi diye bir ?ey var

Regl döneminde hepimiz ayn? cilt problemlerini ya??yoruz. Maskelerle cildin balans?n? ayarlaman?z mümkün. Özellikle kil maskesi ya??; jel maskeler k?zar?kl?klar? dengeleyecektir.

Geceleri kurulu?a hay?r!

Sabahlar? kalkt???n?zda kuru bir ciltle uyan?yorsan?z gündüz de?il gece cilt bak?m rutininizi de?i?tirmeniz gerek.

Temizleme mendilleri ilk seçene?iniz olmas?n

Daha pratik olabilirler ama e?er ?ehirde ya??yorsan?z cildinizi temizlemek için bu yeterli olmayacakt?r.

Multi-mask

Tüm yüzünüze tek bir ürün kullanmak zorunda de?ilsiniz. T bölgenizde gözenekleri küçültmek için glikolik asit kullan?n.

Ürün uygulamaya zaman ay?r?n

E?er ürünleri katman katman uygulayacaksan?z; bir sonrakini uygulayana dek her ürünün emilmesi için 2-3 dakika ay?r?n.

?nce çizgilerin sorumlusu güne?

Her gün SPF30 koruma kremi kullan?n.


Kimyasal Peeling

Haftada bir kimyasal peeling uygulamak; cildinizdeki yararl? bakterileri besleyecektir.


C vitamini dostunuzdur

E?er koyu lekelerden ?ikayetçiyseniz; C vitamini içeren ürünler kullan?n.

Retinol kullan?rken sab?rl? olun

?lk ba?ta sadece haftada bir kullan?n.


Ka??t maskeler kullan?n

Ka??t maskeler cildinizi nemlendirmek için tasarlanm??t?r. Gece kullan?n ve bir sonraki güne ???ldayan bir ciltle ba?lay?n.

Total
0
Shares